פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

תאונת עבודה ותביעה נגד המעביד

תאונת עבודה הינה תאונה אשר התרחשה עקב ותוך כדי העבודה, וכתוצאה ממנה נגרמו לעובד נזקי גוף שונים. לעיתים, מדובר בנזקי גוף קלים אשר גורמים להיעדרות של מספר ימים, ובמקרים חמורים יותר ייתכן ויהיה מדובר בנכות צמיתה ואף מוות. לאחר תאונת עבודה, רשאי העובד להגיש תביעה לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, וגמלת נכות במקרים מסוימים. כמו כן, ישנן תאונות עבודה אשר מקימות גם עילה להגשת תביעה נפרדת כנגד המעביד.

תאונות עבודה אלו הינן מקרים אשר נגרמו כתוצאה מרשלנותו של המעביד כלפי העובד. לדוגמא, מעביד אשר לא תדרך את העובדים כנדרש בטרם הם עושים שימוש במכונה מסוימת, וכתוצאה מחוסר ידע וניסיון בהפעלת המכונה נגרמו לעובד נזקים שונים.

כאמור, תאונת עבודה הינה תאונה אשר מתרחשת בזמן העבודה ובעקבותיה. על מנת להגיש תביעה בגין אירוע בעבודה שגרם לנזקי גוף כנגד המעביד יש להוכיח כי המעביד נהג כלפי העובד ברשלנות והפר את חובת הזהירות המוטלת עליו מכוח מערכת היחסים בין העובד לבינו. רשלנותו של המעביד יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים. לדוגמא, העסקת עובדים ללא ציוד מתאים, העסקת עובדים ללא הוראות הפעלה בטיחותיות, אי פיקוח על אופן ביצוע העבודה, דרישה מעובד לבצע פעולות מסוכנות וכדומה.

אשם תורם

אחת מטענות ההגנה הנפוצות בתביעות מסוג זה הינה טענת "אשם תורם" (או "רשלנות תורמת"). מדובר בטענה במסגרתה טוען המעביד כי לעובד יש אשמה תורמת להתרחשות התאונה או לנזקים מהם הוא סובל. במקרים בהם בית המשפט מקבל את טענת האשם התורם, יקבע שיעור רשלנותו של הנפגע על פי שיקול בית המשפט, ושיעור זה ייגזר מסכום הפיצויים שיפסקו עבורו. אשם תורם יכול להיות במקרה בו המעביד נתן לעובד הוראות מפורשות בנוגע להפעלת מכונה מסוימת, והעובד לא ביצע את ההוראות כנדרש. שיעור האשם התורם נקבע בהתאם לשיעור חוסר זהירותו של העובד בעת התרחשות התאונה. יש להדגיש כי בתי המשפט נוטים לקבוע אשם תורם במקרים אלו בצמצום רב.

הפסיקה התייחסה לעניין זה באופן הבא"המגמה אשר השתרשה בהלכות שנקבעו בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, היא כי במקרה שמדובר בתאונת עבודה - יש לדקדק דווקא עם המעביד בכל הנוגע להטלת האחריות לתאונה ולהקל במידה רבה עם העובד בייחוס רשלנותו, שגרמה או תרמה לתאונה. למעשה, היסוד הרעיוני לקביעת הלכה זו הוא בכך שהמעביד הוא המופקד על המפעל או העבודה ומתפקידו לדאוג שתנאי העבודה ושיטות העבודה יהיו בטוחים, והעובד יודרך כראוי כיצד לבצע מלאכתו".

כנגד מי מוגשת תביעה מסוג זה?

תביעה נגד המעביד בגין נזקי גוף לאחר תאונת עבודה מוגשת כנגד המעסיק או החברה בע"מ אשר מעסיקה את העובד. מעבידים רבים דואגים לבטח את עצמם בפוליסות ביטוח מעבידים ובמקרים אלו יש לתבוע את חברת הביטוח אשר במסגרתה המעביד מבוטח. מיותר לציין כי מדובר בהליכים משפטיים מורכבים אשר כדאי לעבור אותם במקביל לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורכי דין העוסקים בתחום זה.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.