פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

תאונות תלמידים

מדי שנה נפצעים עשרות ילדים בתאונות בבית הספר ובמגרש המשחקים. הורים רבים אינם יודעים זאת אך כל ילדי ישראל מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות. לפיכך, במידה ותלמיד בבית הספר נפגע במהלך הלימודים, או במקרים בהם ילד נפצע מחוץ לשעות הלימודים, ניתן לבחון אפשרות של הגשת תביעה לפיצויים. תביעה זו יכולה להיות מוגשת כנגד חברת הביטוח אשר מבטחת את הילד, וכנגד הגורם אשר גרם לתאונה או שבשטחו היא התרחשה. 

ניהול תביעה בגין נזקי גוף אשר נגרמו לתלמידים כתוצאה מתאונה הינו עניין משפטי מורכב. ראשית, מדובר בקטינים צעירים אשר יש לדאוג כי הם יקבלו את הפיצוי המגיע להם בגין האירוע. שנית, חברות הביטוח והגורמים המבטחים השונים עושים כל שביכולתם על מנת להפחית את סכום התשלום למינימום האפשרי. כמו כן, במקרים מסוימים סכום הפיצויים כולל גם החזר כספי עבור ההורים בגין הפסד ימי עבודה וכדומה.

מי מבוטח?

כל תלמיד בישראל אשר רשום במוסד חינוך ולומד בו הלכה למעשה מבוטח על ידי פוליסת תאונות אישיות. פוליסה זו מבטחת גם ילדים רכים בפעוטונים, גני ילדים ומעונות יום אשר מופעלים על ידי הרשויות המקומיות. יש לציין כי פוליסת הביטוח חלה על תאונות אשר קורות לילדים גם מחוץ לשעות בית הספר ואף בחופשות וחגים. פוליסת הביטוח תקפה אפוא גם במקרה של תאונה בחו"ל ובהיקף של 24 שעות ביממה.

מה כוללת פוליסת הביטוח?

הכיסוי הביטוחי המגן על תלמידים בגילאים 6-18 כולל ביטוח על כל תאונה בה נפגע הילד למעט תאונות אשר הפיצויים בגינם מוסדרים בחקיקה נפרדת כגון תאונות דרכים, תאונות עבודה, פעולות טרור, פעולה צבאית וכדומה. מכיוון שמדובר במספר חברות ביטוח, גובה הכיסוי משתנה בהתאם לחברה המבטחת.

ישנם מספר תנאים מקבילים בין הפוליסות השונות. לדוגמא, תלמיד אשר נפגע ונגרמה לו נכות מלאה לצמיתות יהיה זכאי לפיצויי של עד כ-120,000 דולרים. תלמיד אשר נפגע בתאונה וכתוצאה מכך נגרמה לו נכות חלקית לצמיתות יהיה זכאי לפיצויי בהתאם לאחוזי נכות אשר יקבעו לו על ידי מומחים רפואיים. במקרה של נכות בשיעור של 100%, ייתכן וניתן יהיה לזכות בפיצויים של למעלה מחצי מיליון שקלים ללא הוכחת רשלנות מצד גורם זה או אחר. יודגש כי תביעת פיצויים כנגד חברת הביטוח איננה מונעת מהילד והוריו להגיש תביעה נזיקית נפרדת כנגד הגורם האחראי לתאונה.

היעדרות ילד המרותק למיטה


במקרים בהם הילד מרותק למיטה בגין תאונה שקרתה לו, ייתכן והוא יהיה זכאי לפיצויי בעקבות הימים בהם הוא נעדר מבית הספר. פיצויים אלו מותנים בכך שהילד נעדר לפחות 21 ימים וזאת החל מהיום השישי לפציעה (בחלק מהפוליסות, החל מהיום העשירי). פיצויים בגין ריתוק למיטה יינתנו עד חצי שנה. במידה והילד היה מאושפז בבית חולים או במוסד רפואי, הוא זכאי לפיצויים בגין כל יום אשפוז.

החזר הוצאות בגין אביזרים רפואיים

לעיתים, תאונות אשר נגרמות לתלמיד דורשות ממנו להיעזר באביזרים רפואיים שונים (לדוגמא, כסא גלגלים). אביזרים אלו עלולים להיות יקרים ולהטיל מעמסה כספית כבדה על הקטין והוריו. על פי פוליסת התאונות האישיות, תלמיד זכאי להחזר הוצאות בשיעור מסוים עבור אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לו, וזאת לתקופה של עד חצי שנה. כמו כן, החזר זה יינתן לקטין ולמשפחתו כל אימת שחוק הבריאות הממלכתי אינו מכסה אותו.

התיישנות

תביעות פיצויים בגין תאונות תלמידים הינן תביעות ביטוח המבוססות על פוליסה מול חברת הביטוח. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח קובע כי תביעת ביטוח מתיישנת בחלוף שלוש שנים מקרות מקרה הביטוח. עם זאת, היות ומדובר בקטינים, אישיותם המשפטית מתגבשת עם הגיעם לגיל 18. אי לכך, תביעת פיצויים בעקבות תאונת תלמידים יכולה להיות מוגשת עד שלוש שנים לאחר שהגיע הילד לבגרות – דהיינו, עד גיל 21.

מיותר לציין כי עדיף להגיש תביעה זו בהקדם ולא להמתין לתום תקופת ההתיישנות. שיהוי זה עלול להיות בעוכריו של הקטין והוריו, וזאת משום שחברת הביטוח יכולה לטעון שהנזקים שנגרמו אינם תוצאה של התאונה, או שהתובע לא סבל מהנזקים ברמה הנטענת, ולראיה – השיהוי בהגשת התביעה. בנוסף, מרוץ ההתיישנות נעצר עם הגשת התביעה לבית המשפט. דהיינו, לא די בתביעה או בדרישה לחברת הביטוח בכדי לעצור את תקופת ההתיישנות.
 

קראו עוד בתחום:

אלימות בבית הספר - האם ניתן לתבוע פיצויים?

מהי אלימות בבית הספר? כיצד ניתן להתמודד עימה? האם אפשר לתבוע פיצויים? האם ניתן להטיל אחריות על מוסד הלימודים?

ביטוח לתלמידים לאחר שעות הלימודים ומחוץ לבית הספר

האם תלמידים בישראל מבוטחים גם לאחר שעות הלימודים ומחוץ לתחומי בית הספר? מהו ביטוח תאונות אישיות?

רשלנות מורים - אחריות מורים

מהי האחריות המונחת על כתפיו של המורה? האם ניתן לתבוע פיצויים בגין רשלנות מורים?

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.