פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

עבודה בשעות נוספות בהריון - האם מותרת?

 לפי חוק עבודת נשים חייבת עובדת להודיע למעבידה על היותה בהריון ברגע הגיעה לחודש החמישי להריונה. מרגע שמסרה העובדת הודעה שכזו, או מרגע שנודע למעביד בכל דרך אחרת על כך שהיא בהריון, אסורה העסקתה בשעות נוספות למן החודש החמישי להריון ואילך (גם אם מודיעה העובדת על היותה בהריון לפני כן אסור להעסיקה בשעות נוספות רק מן החודש החמישי). כל זאת כאשר היה המעסיק רשאי לעשות זאת בהתחשב בתנאי ההעסקה והמגבלות הכלליות הנוגעות לעבודה בשעות נוספות בחוק.
באופן דומה אסורה העסקתה ביום המנוחה השבועי וכך גם בעבודת לילה (נדרש שהעובדת תמסור הודעה בכתב שהיא אינה מסכימה לעבוד בלילה).
העובדת רשאית להסכים לעבוד שעות נוספות ו/או ביום המנוחה השבועי. עליה למסור על כך הודעה בכתב למעסיק ולצרף לה אישור מאת רופא נשים שאין סיבה רפואית למנוע זאת ממנה.

שאלות ותשובות נוספות בנושא

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.