פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

שכר קובע לצורך חישוב פיצויי פיטורין, הכיצד?

עובדים רבים תוהים כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים והאם תוספות לשכר היסוד כלולות גם הן במסגרת חישוב הפיצויים. על פי הוראות חוק פיצויים פיטורים, והתקנות הרלבנטיות, המרכיבים של השכר הקובע לפיצויים הם – שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, ותופסת מקצועית או מחלקתית. תוספות אשר אינן כלולות במסגרת פיצויי הפיטורים הן שעות נוספות, בונוסים, משכרות 13, החזר הוצאות טלפון, החזר נסיעות, אש"ל, משמרות, ביגוד, אחזקת רכב וכו'. 

 

תוספת הנחשבת כשכר

 

פעמים רבות מצליח העובד להוכיח בבית המשפט כי תוספות רלבנטיות בשכרו היו חלק משכר עבודתו הרגיל. במידה ועמד העובד בנטל להוכיח טענתו זו, יהיה הוא זכאי לחשב את פיצויי הפיטורים באופן הכולל את התוספת הרלבנטית.

 

לדוגמא, לעיתים מעסיקים מחלקים את השכר לשכר ייסוד ולרכיב שעות נוספות גלובליות. במקום בו העובד יוכיח שמדובר בחלוקה למראית עין בלבד, קמה לו עילה לדרוש את הכללת השעות הנוספות הגלובליות בפיצויי הפיטורים.

 

חישוב פיצויי פיטורים בכפוף לתנאי ההעסקה והוראות החוק:

 

  • עובד בשכר חודשי – עובד זה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אשר יחושבו באופן של שכר חודשי לכל שנת עבודה מלאה. כמו כן, שכר העבודה החודשי לעניין זה יהיה שכר עבודתו האחרון של העובד.
  • עובד במשרה חלקית – עובד אשר עבר במהלך עבודתו ממשרה מלאה למשרה חלקית (או להיפך) יהיה זכאי לפיצויי פיטורים באופן יחסי לכל אחת מהתקופות על פי שכרו האחרון הרלבנטי. דוגמא, כיצד יש לחשב פיצויי פיטורים לעובד אשר עבד שנתיים במקום עבודה, שנה במשרה מלאה ושנה במשרה חלקית? עובד זה יהיה זכאי לפיצויים מלאים בעבור השנה הראשונה, ולחלקיים בגין השנה השנייה.
  • עובד אשר חלה הפחתה בשכרו – עובד אשר שכרו הופחת במהלך העבודה יקבל פיצויי פיטורים בחישוב שכרו האחרון עובר להפחתה.
  • עובד קבלני – עובד אשר שכרו משולם לו באופן שלם או חלקי כתלות בביצוע עבודה מסוימת הינו עובד קבלני. שכרו הקובע של עובד זה, לצורך חישוב פיצויי פיטורים, יורכב מממוצע משכורתיו בשנה האחרונה לפני הפיטורים.
  • עובד יומי או שעתי – עובד זה, המועסק על בסיס שעות או ימי עבודה, יחשב את פיצויי הפיטורים המגיעים לו על פי ממוצע 12 החודשים האחרונים של העסקתו. כמו כן, במידה ושכרו השעתי עלה במהלך התקופה, יחושב שכרו על פי ממוצע יחידות הזמן בהם הועסק בשנה האחרונה כמכפלת התעריף האחרון.

 

הפסקות במקום העבודה

 

ההלכה הפסוקה והחקיקה הכירו בכך שהפסקות ברציפות העסקתו של עובד אינן בהכרח מנתקות את תקופת עבודתו. לדוגמא, חופשת לידה או שירות מילואים אינם מביאים להפסקה בחישוב השנים המזכות בפיצויי פיטורים. לעניין זה נכללות גם חופשה בשכר, חופשה ללא תשלום (באישור המעסיק), אימון לשירות חובה, קורס הכשרה מקצועית, מחלה או תאונה אשר 30 ימי היעדרות בצידן וכדומה.

 

 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.