פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

מהי חובת השימוע לפני פיטורים?

השימוע הינו שיחה אשר נערכת לעובד לפני פיטורים ובה אמור המעביד לשטוח בפניו של האחרון את העילות לפיטוריו. במעמד זה ניתנת לעובד ההזדמנות להלין כנגד הטענות המיוחסות לו ולהתנגד לפיטוריו. בניגוד לזכויות מגן, שהינן חלק מדיני העבודה, שימוע הינו הלכה העולה מן הפסיקה. נציין כי במספר ענפים ישנם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה הקובעים את השימוע כחובה המוטלת על המעסיק (לדוגמא, עובדי מדינה). 

 

שימוע, האם גם במגזר הפרטי?

 

שימוע הינו, כאמור, חובה המוטלת על מעסיקים במגזר הציבורי. בשנים האחרונות מכירה הפסיקה יותר ויותר בכך כי הנאמנות בין עובד למעביד, בכל המגזרים במשק, מחייבת את הצדדים לשמור על כבוד הדדי. אי לכך, פסיקות רבות של בתי הדין לעבודה מזכות בפיצויים גם עובדים בחברות פרטיות אשר פוטרו ללא שימוע. זאת ועוד, לאחרונה ניכרת מגמה של החלת חובת השימוע גם בעניינים שעילתם הרעת תנאים במקום העבודה.

 

לדוגמא, מזכירה אשר פוטרה מחברת נדל"ן פרטית לאחר 22 שנות העסקה, מבלי שנערך לה שימוע כדין, זכתה בפיצויים בגין הפרת חובת הנאמנות מצידו של המעביד. פסיקתו של בית המשפט קובעת במפורש כי "זכות הטיעון (או זכות השימוע) הינה זכותו של התובע לדעת מהן הטענות המועלות כלפיו, ולהשמיע את טענותיו בפני הגורם שאמור להחליט על פיטוריו. זכות זו מוענקת לעובד על מנת שיוכל לנסות ולשכנע את הגורם האמור לשנות את החלטתו".

 

האם השימוע הינו טקס בלבד?

 

במקרים רבים המעביד כבר החליט על פיטוריו של העובד והליך השימוע נערך במסגרת "ריקה מתוכן". בתי הדין לעבודה קבעו בפסיקתם כי במקום בו עלה בידו של העובד להוכיח שהשימוע היה למראית עין בלבד, רשאי הוא לטעון כי מדובר בהפרת חובת הנאמנות כלפיו.

 

אי לכך, עובד המוזמן לשימוע רשאי להגיע למעמד זה בחברת עורך דינו, ידיד או עמית לעבודה. עורכי דין ממליצים למעסיקים להזמין עובד לשימוע בכתב ובצירוף מסמך מפורט. מסמך זה, אשר מפרט כלפי העובד את עילת הפיטורים ונסיבות עריכת הפגישה, יכול לסייע למעביד בבית הדין לעבודה.

 

האם העובד רשאי לדחות את מועד השימוע?

 

עובדים אשר מעוניינים לדחות את מועד עריכת השימוע בעניינם יכולים לבקש זאת בהתאם לנסיבות מוצדקות (עבודה, מחלה וכו'). במידה והמעביד ערך לעובד שימוע שלא בפניו, ללא סיבה מוצדקת, מדובר בהליך שאיננו תקין ואינו מוציא את המעביד ידי חובתו. עם זאת, שימו לב, עובדים אינם רשאים להתחמק מהליך השימוע על מנת לדחות את גזירת הפיטורים. חובת ההגעה לשימוע הינה כחובת עריכתו.

 

פיטורים ללא שימוע – האם תשלום פיצויים לעובד?

 

מעבידים פרטיים אשר מפטרים עובד ללא עריכת שימוע עלולים להיחשב כמעסיקים אשר פעלו שלא כדין. עם זאת, היות ומדובר במגזר הפרטי, המעביד יכול להוכיח שהשימוע היה ההליך היחידי שלא היה תקין במסגרת הפסקת יחסי העבודה. במילים אחרות - במקרים בהם אי עריכת שימוע הייתה הדבר היחיד שלא היה תקין בהליך הפיטורים, מדובר בהחלטה סבירה מצידו של המעביד.

 

עם זאת, שימו לב, בתי הדין לעבודה בוחנים כל מקרה ומקרה לגופו. במסגרת מבחנים אלו נבדקים תום הלב של הצדדים, אופן עריכת השימוע (אם בכלל), הוותק של העובד, ניסיונו של העובד, מעמדו בארגון, הבטחות קודמות שניתנו לו, העלאות או הפחתות בשכר וכו'.

 

ונסיים בדבריה של השופטת נילי ארד:

 

"זכות הטיעון איננה מטבע לשון, אין לראות בה "טֶקֶס" גרידא שיש לקיימו, מצוות אנשים מלומדה, כדי לצאת ידי חובה. זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו המשפטית ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה.

 

זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן, להציג את האידך גיסא מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו".
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.