פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

שוויון ואפליה בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אשר נכנס לתוקפו בשנת 1988, הינו אחד מחוקי המגן החשובים במשפט העבודה. מדובר בחקיקה המגנה על עובדים כחלק מן התפיסה הדמוקרטית ליברלית. סעיף 2 לחוק זה קובע כי מעביד איננו רשאי להפלות בין דורשי עבודה ועובדים מחמת נטייה מינית, מגדר, הריון, מעמד, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, השקפתם, מפלגתם, גילם, שירותם במילואים או מעמדם האישי. 

אפליה זו הינה אסורה הן בקבלה לעבודה, הן בקביעת תנאי ההעסקה והן במהלך העבודה השוטפת (לדוגמא, קידום, הכשרה, השתלמות מקצועית). כמו כן, מיותר לציין כי הגנות אלו חוסות על העובדים גם במקרים של פיטורים (ותשלום פיצויי פיטורים) והפרשות לקרנות ופנסיה.
 

סייג לאפליה


תפקידים רבים, מתוקף מהותם ודרישותיהם, מציבים סייגים לקבלה לעבודה כזו או אחרת. אי לכך, במקום בו ה"אפליה" נדרשת במסגרת התפקיד, לא יראה המחוקק את העניין כעבירה על החוק (לדוגמא, אישה בהריון איננה יכולה לעבוד בעבודות משא, גבר איננו בהכרח מתאים לעבוד במכון לנשים מוכות).
 

הגנה על עובדי כוח אדם


עובדי כוח אדם ידועים פעמים רבות כעובדים אשר זכויותיהם הקוגנטיות אינן מוענקות להם במלואן. כמו כן, מדובר בעובדים אשר מופלים לרעה על רקעים שונים (לאום, עדה, מגדר וכו'). אי לכך, מצא המחוקק לנכון לציינם במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. במקום בו עובד קבלן מופלה לרעה מחמת אחד האמורים לעיל, רובצת האחריות לאפליה זו גם על כתפי חברת כוח האדם, וגם לפתחו המעסיק בפועל.
 

איסור על קבלת מידע לגבי פרופיל צבאי


פעמים רבות מוסיפים מעסיקים סעיפים בדרישות העבודה הכוללים פרופיל צבאי. במקום בו לא מדובר בעבודה הקשורה בשירותי ביטחון או מודיעין (או תפקיד מיוחד אחר), קיים איסור לדרוש מידע בעניין הפרופיל הצבאי. כמו כן, הצבת תנאי כגון שירות צבאי או שירות לאומי, במקום בו העבודה אינה דורשת את התנאי הנ"ל, הינה אפליה עקיפה. לדוגמא, בית הדין הארצי לעבודה ביטל מכרז במסגרתו המדינה פרסמה מודעת דרושים לתפקיד פקידותי עם דרישה לשירות צבאי או לאומי. בית הדין הארצי קבע כי המדינה הפרה את חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ויש לתקן את תנאי הקבלה למשרה.
 

זכויותיו של ההורה העובד


חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מגן גם על הורים אשר עובדים ונאלצים להיעדר לצורך טיפול בילדיהם. הורה זה יהיה זכאי לקחת ימי מחלה לצורך טיפול בבנו או בתו (על מסגרת ימי המחלה המגיעים לו). כמו כן, אמהות לילדים זכאיות לעבוד במסגרת יום עבודה מקוצר או להשתמש בשירותי מעון אשר המעביד מעמיד לרשותן. אם לילדים קטנים רשאית גם לבקש מן המעביד להשתתף בעלויות המעון לילדיה. במידה והמעביד מפלה את ההורה בגין הטיפול בילדו, קיימת לעובד עילה להגיש תביעה כנגד האחרון בעקבות האפליה הנ"ל. דוגמאות לכך יכולות להיות אי חידוש חוזה עבודה לאחר חופשת לידה, החלפת תפקיד לאחר חופשת לידה, אי מתן אפשרות לעבוד יום עבודה מקוצר וכדומה.


הגנה על עובד מתלונן


עובד אשר הגיש תלונה למעביד בנוגע לאפליה במקום העבודה, מוגן במסגרת חוק שוויון ההזדמנויות מפיטורים או פגיעה בתנאי העסקתו. בכפוף להוראות החוק, גם עובד אשר עלה בידו לסייע לעובד אחר להגיש תלונה, מוגן מפני פגיעה בתנאי העסקתו ו/או פיטורים.  
 

איסור אפליה בקבלה לעבודה


אדם אשר מפרסם מודעת דרושים, איננו רשאי להפלות במסגרת המודעה בין מועמד למועמד (כל אימת שהאחרונים כלולים בקבוצות השונות על פי המפורט בסעיף 2 לחוק). לדוגמא, המודעה חייבת לפנות לנשים וגברים כאחד. במקרה אשר הונח לפתחו של בית הדין לעבודה, מעסיק אשר לא הסכים לקבל אישה לתפקיד שטח וביקש להעסיק נשים בתקפידים פקידותיים בלבד, שיתף את המרואיינת בתפיסת עולמו וחויב בפיצויים בסך 60,000 שקלים.
 

הגנה על עובדות כנגד הטרדה מינית במקום העבודה

נשים רבות נאלצות להתמודד עם הטרדה מינית במקום העבודה. על פי סקר שנערך לאחרונה במכללת תל חי, 80% מהנשים הרווקות בישראל הוטרדו מינית בעבודתן לפחות פעם אחת. חוק שוויון הזדמנויות מטיל כמובן איסור גורף על הטרדה מינית בעבודה. על פי החוק, המעביד חייב לסייע לעובדת להגיש את תלונתה בתוך הארגון ובמשטרת ישראל. כמו כן, על המעביד מוטלת החובה לברר את העניין לעומקו ולסייע לעובדת במקום בו היא הוטרדה מינית.
 

תביעה בגין אפליה במקום העבודה


חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי נטל ההוכחה לאי-אפליה מונח על כתפיו של המעביד בבית המשפט. דהיינו, המעביד יהיה אמור לשכנע את השופטים כי לא ננקטה כל אפליה פסולה במסגרת העבודה. לדוגמא, במקום בו מעביד שינה את יחסו לעובדת מחמת סירובה לחיזוריו, יהיה עליו להוכיח שמדובר בשינוי יחס הנובע מעניינים רלבנטיים לעבודתה של האחרונה. דוגמא נוספת, מעביד אשר פיטר עובד מחמת דעות פוליטיות (דוגמא לכך ניתן לראות פעמים רבות בארגונים ציבוריים וממשלתיים), עלול לעצמו עצמו על ספסל הנתבעים בבית הדין לעבודה.
 

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה מעניק לבית הדין לעבודה שתי סמכויות בעניין אפליית עובדים – ראשית, בית הדין רשאי לפסוק פיצויים נרחבים עבור העובד במקום בו הוא הופלה לרעה במקום עבודתו. שנית, השופטים הינם ברי סמכות להשיב את העובד לעבודתו (במקרה של פיטורים) או לעכב שינויים במעמדו במידה ומדובר בהליך שאיננו הוגן. על פי החוק, תביעה בגין אפליה במקום העבודה חייבת להיות מוגשת כ-12 חודשים לכל היותר לאחר היווצרות עילתה. במידה וחלפה שנה מהאירוע הנטען, התביעה התיישנה ואין להעלותה עוד.
 

קראו עוד בתחום:

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.