פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

קללות בתור לשון הרע

החוק הישראלי קובע איסור על לשון הרע מתוך הכרה בערך שמו הטוב של אדם. על פי חוק זה, באם אדם פוגע באחר באמצעות פרסום לשון הרע, מדובר אפוא בעוולה נזיקית המקימה זכות לפיצויים. כאשר הדבר נעשה בכוונה לפגוע - פרסום לשון הרע עלול אף לעלות כדי עבירה פלילית אשר דינה מאסר בן שנה. חוק איסור לשון הרע הינו למעשה חוק המתנגש עם חופש הביטוי. אי לכך, עסקינן אפוא בהתנגשות עם אחד הערכים החשובים והמרכזיים ביותר בדמוקרטיה. מסיבה זו, לא כל ביטוי פוגעני כנגד אדם יחשב ללשון הרע. חוק איסור לשון הרע והפסיקה מעמידים מבחנים על מנת להכריע האם ביטוי מסוים מהווה הפרה של איסור לשון הרע אם לאו.


מהי לשון הרע?


חוק איסור לשון הרע קובע כי לשון הרע היא כל דבר שפרסומו עשוי להשפיל אדם בעיני אחרים, להפכו למטרת שנאה, בוז ולעג, לבזותו עקב התנהגות או מעשים המיוחסים לו, לפגוע במשרתו, בעסקו או מקצועו, או לבזותו בשל גזעו, מוצאו, דתו, מינו, נטייתו המינית, מקום מגוריו או מוגבלותו. מלבד תוכן הביטוי, מרכיב נוסף הנדרש לקיום עוולת לשון הרע הינו הפרסום – החוק קובע כי לצורך גיבוש העוולה, על הביטוי להיות מיועד ולהגיע לאדם אחר זולת הנפגע. נדמה כי תחת הגדרה זו עשויים לחסות מקרים רבים, אולי רבים מדי. במציאות הקיימת, ניתן להיתקל בעשרות מקרים כאלה ביום. מראה אנשים אשר רבים במקום ציבורי ופולטים קללות וגידופים, אינו מראה נדיר במחוזותינו. האם קללות שכאלה אכן נחשבות ללשון הרע?

האיזונים בפסיקה

לו כל מקרה של קללות וגידופים היה נחשב ללשון הרע, בתי המשפט היו מוצפים בתביעות מסוג זה (שכן החוק מעניק לנפגע פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, במידה והוכיח כי הנתבע פרסם לשון הרע אודותיו). כאמור, הפסיקה קבעה איזונים שונים, בכלל זה קבעה את המבחן האובייקטיבי. בבחינת הביטוי, לא בוחנים את התחושה הסובייקטיבית של התובע בעקבות הביטוי, אלא בוחנים כיצד החברה הייתה מתייחסת לדברים שנאמרו - באמצעות מבחן האדם הסביר. דהיינו, אם האדם הסביר היה מתייחס לקללות ולגידופים שנאמרו כאל עובדות - ניתן לומר שמדובר בלשון הרע. אולם, קללות וגידופים פעמים רבות נאמרים במצב של עידנא דריתחא - מתוך כעס. 

במקרים בהם ברור כי הדברים נאמרים בשעת כעס ומריבה, האדם הסביר בדרך כלל יבין כי הקללה לא מציינת עובדה לגבי הנפגע. כמו כן, הכלל הוא שקללות וגידופים אינם מהווים לשון הרע, שכן למרבה הצער, מדובר בחלק מהמציאות העובדתית של חיינו. עם זאת, הפסיקה קבעה במספר מקרים כי קללות וגידופים אכן יחשבו ללשון הרע.


מתי קללות וגידופים יחשבו ללשון הרע?

הפסיקה קבעה כי יש לבחון את הקללות בהקשר למציאות החברתית המסוימת ולסיטואציה בה נאמרו הדברים. כלומר, קללות ברחוב בת"א אינן קללות בישיבה בביתו של ראש מועצה בכפר ערבי. ההשלכות של הקללות בשני מצבים אלה הן שונות. כמו כן נקבע כי קללות וגידוף עורך דין מול עורכי דין אחרים עשויים לפגוע במשלח ידו ולכן מהווים לשון הרע. ככל שהקללות מרמזות יותר על עובדות, כך הן יתפסו כלשון הרע. כך למשל נפסק, כי אמירה לפיה עובדת הגיעה למעמדה כיום רק באמצעות "פתיחת רגליים" מהווה לשון הרע.

לסיכום, למרות שבית המשפט אינו נוטה לקבוע כי קללות שנאמרו בשעת ריב וכעס מהוות לשון הרע, ניתן לראות כי בית המשפט בוחן כל מקרה לפי ההקשר, הטון והמציאות החברתית שבה נאמרו הדברים. עם זאת, אין טעם להגיע לבית המשפט ולטעון ללשון הרע כאשר מדובר בקללה "קלה", שכן בית המשפט ככל הנראה יראה בכך "זוטי דברים" וידחה תביעה שכזו על הסף.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.