פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

כיצד נקבעים אחוזי נכות בביטוח הלאומי לאחר תאונת עבודה?

עובדים מבוטחים אשר נפגעו בגין תאונת עבודה או מחלת מקצוע, ונגרמו להם נכויות שונות, יכולים להגיש תביעה בעקבות האירוע לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. לאחר שהביטוח הלאומי מכיר בתאונה כתאונת עבודה, רשאי המבוטח לבקש לעמוד בפני ועדה רפואית אשר תקבע את הנכויות מהם הוא סובל, אם באופן זמני ואם לצמיתות. הועדה רפואית הינה ועדה המורכבת מרופא מומחה ומזכיר אשר אמון על שמירת זכויות המבוטח ורישום דו"ח הועדה. ייתכן ומבוטח אשר התלונן על מספר מחלות ייבדק על ידי מספר רופאים מומחים (בהתאם לתלונותיו).

במידה ובמהלך הבדיקה יתברר כי יש צורך בחוות דעת נוספת של מומחה בתחום אחר, ייתכן והמבוטח יזומן לבדיקה נוספת (או בדיקות נוספות). תפקידו של הרופא המומחה בוועדה הרפואית הוא לקבוע מהם הליקויים הרפואיים או המחלות מהם סובל המבוטח. לאחר מכן, הרופא מתרגם ליקויים ומחלות אלו לאחוזי נכות רפואית (לפי ספר המבחנים בתקנות הביטוח הלאומי). חוות הדעת מועברת לרופא מומחה אשר קובע את דרגת הנכות הרפואית ממנה סובל המבוטח ואת אחוז הנכות שלו מכלל המחלות גם יחד.

במקרים רבים מבוטחים סובלים משני ליקויים ויותר בעקבות תאונת עבודה. לדוגמא, פגיעה בגב ופגיעה ברגל. אחוז הנכות אשר יקבע למבוטח במקרה זה יהיה לאחר חישוב משוקלל ולא על ידי חיבור הנכויות. כמו כן, ישנם ליקויים רפואיים אשר אינם נכנסים בחישוב הנכות הכללית משום שהם אינם פוגעים ביכולתו של אדם להשתכר ממשלח ידו (לדוגמא, סוכרת המטופלת על ידי דיאטה נכונה, הפרעה קלה בגין נזק בכלי דם וכדומה).

ערר על אחוזי הנכות

מבוטח אשר נקבעו לו אחוזי נכות הנמוכים מ-80% רשאי להגיש ערר על קביעותיה של הועדה. ערר זה ידון מול הועדה הרפואית לעררים. יש למסור את הערר לסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים בכתב ותוך צירוף נימוקים רלבנטיים. כמו כן, הקפידו למסור את הערר בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה בדבר אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לכם. הוועדה הרפואית לעררים הינה ברת סמכות לאשר את אחוז הנכות הרפואית או לשנותו (גם להפחיתו במקרים מסוימים).

החלטתה של הוועדה הרפואית לעררים הינה החלטה סופית. במידה ואתם לא מרוצים גם מהחלטת וועדה זו, תוכלו לפנות לבית הדין לעבודה בתוך 60 יום מקבלת ההודעה בכתב. עם זאת, בית הדין לעבודה לא יעסוק בסוגיות רפואיות אשר נקבעו על ידי הוועדה הרפואית. בית הדין לעבודה מוסמך לקבל החלטותיו מתוך משקפי המשפט בלבד (לדוגמא, המבוטח נבדק על ידי רופא שאיננו מומחה הבקיא בתחום הרפואי המדובר וכדומה).

חשוב לדעת כי בשל אילוצים של מקום, מחוזות וזמן, ישנן ועדות רפואיות אשר נמשכות מספר דקות בלבד. מדובר בדקות קריטיות אשר יכולות להיות הרות גורל עבור המבוטח ועתידו הכלכלי (במיוחד במקרים בהם הנכות מפריעה באופן משמעותי ליכולתו של המבוטח להשתכר בעתיד). אי לכך, מומלץ להקפיד על מספר כללים:

- עריכה ושינון של מלוא הבעיות, הכאבים, המגבלות והתלונות הרלבנטיים אשר מהם סובל המבוטח כתוצאה מהתאונה. על המבוטח לפרט בעניין זה כל כאב וכל איבר.
- התכוננו לפני הוועדה – נסו לתאר את כאביכם ותלונותיכם בפני חבר. מומלץ להכין גם רשימה של ראשי פרקים ולהתאמן עליה. כמו כן, סננו את הטפל והתמקדו בעיקר.
- מומלץ ליצור סדר הגיוני של הצגת הדברים אשר ימנע מהמבוטח לשכוח או להזניח כאב או תלונה. לדוגמא, מלמעלה למטה, הצגת הכאבים בהתאם לזמן הופעתם וכדומה.
- הכנת תיק מסמכים רפואיים אשר כולל את כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים לרבות צילומי רנטגן, אישורים, דו"חות רופא משפחה, דו"חות רופאים מומחים, גיליון ניתוחים, דו"חות חדר מיון וכדומה. אל תסמכו על כך שהמסמכים הגיעו לוועדה קודם הופעתכם, דאגו להגיע עימם לוועדה כאשר אתם אוחזים אותם בידיכם.
- אל תתעמתו עם הרופא המומחה בוועדה, אך הקפידו לעמוד על שלכם ולדאוג כי כל תלונותיכם נבדקות ונרשמות.
- חשוב לבקש ממזכיר הועדה, עם כניסתכם לחדר הוועדה, לומר את שמות הרופאים וחשוב מכך, את תחום התמחותם.
- הקפידו שכל תלונותיכם תרשמנה בדו"ח הוועדה. שימו לב, לעיתים תלונות אינן נרשמות באופן מדויק או שאינן מצוינות מחוסר מקום. הקפידו לוודא כי כל תלונותיכם נרשמו באופן מדויק.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.