פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

עבודה בשבת

זכויותיהם של עובדים בישראל קמות להם במסגרת חוקי המגן במשפט העבודה. חוק שעות עבודה ומנוחה הינו אחד מן החוקים המפורסמים בתחום זה, והוא מסדיר את זכויותיהם של עובדים במסגרת ימי החופשה השנתית והשבועית. חוק זה קובע, בין השאר, כי עובד זכאי לחופשה ביום שבת, המתחילה בערב יום שישי ומסתיימת בבוקר יום ראשון.


מהו הגמול בעבור עבודה בשבת?


עובדים אשר מועסקים בשבת זכאים לשכר מוגדל שאיננו נמוך מ-150% משכרם הרגיל. כמו כן, במידה והעובד מועסק ביום שבת במסגרת שעות נוספות, זכאי הוא לגמול נוסף משכרו ביום שבת. דהיינו, שכר בגובה של 125% מהשכר המוגדל גם ככה. החוק מוסיף כי עובדים אשר שכרם משולם להם בעד יחידות שעשו, על המעביד לשלם להם גמול מוגדל בעבור כל יחידה שנעשתה בשבת.


עבודה בשבת לעובדים חודשיים, הכיצד?


עובדים אשר מועסקים על בסיס שעתי ויומי זכאים לתגמול שכר מוגדל ביום שבת. כיצד, אם כן, יש לחשב את שכרם של עובדים חודשיים המועסקים בשבת? במקרים אלו יש לבחון גם את הוראות ההסכם הקיבוצי וגם את הסכם העבודה האישי של העובד מול המעסיק.


במידה ושעות העבודה שנתבקש העובד לעבוד במהלך השבת חורגות מהשעות השבועיות המותרות על פי החוק, זכאי העובד לגמול בגינם בעבור שעות ונוספות ושעות שבת. במידה והשעות לא חורגות מ-43 שעות שבועיות, יקבל העובד רק גמול בעבור העבודה בשבת.


האם חגים אשר חלים בשבת מעניקים שכר מוגדל?


עובדים בישראל זכאים במסגרת חוק שעות עבודה ומנוחה גם לגמול נוסף בימי חג. עם זאת, במקרה בו יום החג חל בשבת, העובדים אינם רשאים לדרוש מהמעביד תשלום כפול (גם בעבור החג וגם בגין השבת).


האם ניתן לכלול יום חופשה על יום שבת?


במסגרת חוק חופשה שנתית, זכאים עובדים בישראל למספר ימי חופשה בתשלום במהלך שנת העבודה. שימו לב, המעביד איננו רשאי להעניק לעובד חפיפה בין יום שבת ליום חופשה, והפרדה זו מתבקשת הן מהוראות החוק והן מההלכות הפסוקות.


תביעה בגין אי תשלום בשבת, האמנם?


עובדים רבים אינם דורשים מן המעביד תשלום בגין שכרם ביום שבת, הן משום שהם דואגים למקור פרנסתם, והן מחמת אי ידיעת החוק. עם זאת, עובדים אלו רשאים, גם במקרים של פיטורים וגם במועדים של התפטרות, לתבוע את התשלום הנ"ל באופן רטרו אקטיבי. שימו לב, תביעה לתשלום בגין עבודה בשבת יכולה להיות מוגשת כנגד המעביד גם שבע שנים לאחר סיום יחסי העבודה. כמו כן, בבית הדין לעבודה יהיה מוטל על העובד להוכיח את העבודה בשבת, ועל המעביד הנטל להוכיח כי תגמול מוגדל שולם לאחרון בעבור ימים אלו.
 

קראו עוד בתחום:

עבודה בשבת

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.