פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

מהו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר למעביד להפריש לזכותו של העובד תשלומים חודשיים שעניינם פיצויי פיטורים. על פי הוראות סעיף זה, המהווים למעשה מעין פשרה בין העובד למעביד, העובד יהיה זכאי לתשלומים אלו גם במקרה של התפטרות. מצד אחד, המעביד מפריש לעובד בכל חודש סכום מסוים ובכך מעניק לעובד פיצויי פיטורים גם בהתפטרות. מן הצד השני, מדובר בד"כ בסכומים הנמוכים מפיצויי הפיטורים אשר יהיו מנת חלקו של העובד במקרה של פיטורים ללא החלת הוראות הסעיף (לדוגמא, ללא חישוב השכר האחרון הקובע). 

 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי תשלום לקופת תגמולים, קרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, אינו יכול לבוא במקום פיצויי פיטורים. תשלום זה יכול להיות מבוטח כפיצויים אך ורק אם בהתאם להסכם קיבוצי אשר חל על העובד והמעביד. כמו כן, אישור לעניין זה יכול לבוא גם מטעמו של שר העבודה.

 

במילים אחרות, סעיף זה לחוק קובע כי המעביד איננו פטור מתשלום פיצויי פיטורים לעובד לאחר הפסקת עבודתו, גם במקרים בהם הופקדו תשלומים לקופת גמל או קצבה באופן שוטף. עם זאת, מעביד זה יכול להימנע מתשלום ההשלמה לפיצויים כאשר הוא מוכיח הגנה זו בהסכם קיבוצי החל על הצדדים. לעיתים, הסכם קיבוצי קובע כי תשלום גמול מסוימים לקופת גמל או פנסיה באופן שוטף, כולל גם את פיצויי הפיטורים הרלבנטיים לעובד.

 

במהלך השנים פנו מעבידים במגזר הפרטי לשר העבודה, על מנת לקבל אישור אשר באמצעותו יוכלו גם הם ליהנות מהוראות סעיף 14 לחוק. עד שנת 1998 נדרשו מעבידים פרטיים אלו להשיג את האישור משר העבודה. בעקבות שינוי התקנות על ידי שר העבודה בשנת 1998, קיים כיום אישור כללי המסדיר את עניין סעיף זה לכלל העובדים במשק.

 

מהו האישור הכללי?

 

על פי האישור הכללי, מעביד אשר מעוניין ליהנות מהסעיף הרלבנטי לחוק פיצויי פיטורים חייב לעמוד בשלושה מבחנים מצטברים.

 

ראשית, התשלומים המופרשים על ידי המעביד אמורים להתבצע לביטוח מנהלים או קרן פנסיה, בשיעורים אשר נקבע עליהם באישור, ובאופן בו העובד מבוטח במקרים של מוות, נכות או זקנה. שנית, המעביד והעובד חייבים להסכים בכתב על החלת הוראות סעיף 14 לחוק ביניהם. המבחן האחרון הנדרש הוא הסכמתו של המעביד על וויתור בנוגע לכל זכות אשר יכולה לעמוד לצידו בגין החזר תשלומים מהקרן.

 

האם ניתן להכיל את האישור באופן רטרואקטיבי?

 

הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אינן ניתנות להחלה באופן רטרואקטיבי. על פי האישור הכללי, הצדדים אמורים להגיע להסכמה בכתב בנוגע להחלת הסעיף, לכל היותר 90 ימים ממועד העברת התשלום הראשון. במידה והחלת הסעיף נעשתה במהלך תקופת ההעסקה, יחושבו הפיצויים בהתאם לשתי התקופות בנפרד.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.