פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

מהי הסמכות של בית הדין לעבודה? באילו עניינים הוא דן?

סמכות עניינית בבית הדין לעבודה – במה הוא דן?
סמכותם של בתי הדין לעבודה מוגבלת לעניינים שעיקרם תביעות בין עובד למעביד. ישנם מקרים המתבררים בבתי הדין לעבודה בהם מעורבים גופים כגון המוסד לביטוח לאומי, קופות גמל, ארגוני עובדים או ארגוני מעבידים. ברור איפה שלא תמיד קל למתוח את הקו המפריד בין מה שנופל בגדר סמכותם העניינית של בתי הדין לעבודה ומה נותר מחוצה לה.

סמכות בתי הדין לעבודה מכוח חוק בתי הדין לעבודה
בתי הדין לעבודה הוקמו מכוח חוק בתי הדין לעבודה, תשכ"ט-1969. ערכאות אלה הוקמו במטרה לשמש ערכאות ייעודיות שבין כתליהן יתבררו תביעות הקשורות לתחום דיני העבודה, ברוב רובם של המקרים מדובר בסכסוכים בין עובדים ומעסיקים.
סע' 24 לחוק הוא המפרט באלו עניינים מוקנית לבתי הדין האזוריים לעבודה סמכות ייחודית לדון, אף ערכאה שיפוטית אחרת לא תהה רשאית לדון בעניינים אלה. מן הצד שכנגד הציפייה מבתי הדין לעבודה היא שיפרשו בצמצום את היקף העניינים המסורים להם וכך יקפידו לשמור על הייעוד שניתן להם.
העיקרון המנחה, כפי שהוא בא לידי ביטוי גם בכל תחום אחר בו הוקמו בתי דין ייעודיים (בתי המשפט לענייני משפחה למשל), הוא שלבתי הדין המיוחדים סמכות ייחודית (החייבת להינתן במפורש) לדון בעניינים מסוימים ולבתי המשפט האזרחיים סמכות שיורית לדון בכל עניין אחר.

לפי חוק בתי הדין לעבודה, לבית דין אזורי לעבודה סמכות לדון בתובענות בין עובד ומעביד לרבות כאלה שעניינם עצם קיום יחסי עובד מעביד. בחוק מפורטים סעיפים מפקודת הנזיקין ומחוק המקרקעין שלהם ייתכן קשר גם לסכסוכי עבודה.

כך למשל הטרדה מינית נדונה בבית משפט השלום אך כאשר ההטרדה מבוצעת במקום העבודה - היא תידון בבית הדין לעבודה.לכן כל מקרה יש לבדוק ולקבל ייעוץ לגביו בטרם הגשת התביעה שכן תביעה אשר אינה מוגשת לבית המשפט הנכון - לא תתקבל.

יחסי עובד מעביד ותביעה מתחום דיני העבודה
באופן עקרוני נדרש קיומם של שני תנאים מצטברים כדי שעניין מסוים ייפול בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. ראשית דרושה "לגיטימציה של הצדדים" דהיינו שמדובר בעובד ומעביד או בכאלה בפוטנציה (מקרים בהם יש מחלוקת על עצם קיומם של יחסי עובד מעביד). שנית עילת התביעה חייבת להיות מתחום דיני העבודה, להבדיל למשל מתביעה כספית על רקע עוולה נזיקית שאינה נוגעת דווקא ליחסי עבודה.

כך למשל, אם ראובן חייב שכר עבודה לשמעון, העובד שלו - התביעה תידון בבית הדין לעבודה. לעומת זאת אם אותו ראובן חייב לאותו שמעון כסף בגלל ששמעון מכר לו רכב, בלי קשר לזה שהשניים הינם עובד ומעביד - התביעה תידון בבית משפט השלום ולא בבית הדין לעבודה.

עילה העומדת בתנאי הנ"ל תהיה כזו ששורשיה בזכויות וחובות שנטלו על עצמם הצדדים בעת שנוצרו ביניהם יחסים חוזיים במסגרת חוזה עבודה. לחילופין ייתכן שיהיו אלה חובות וזכויות שמקורם במצב המשפטי הנוהג (מכוח החוק והפסיקה) בתחום דיני העבודה.

מנהלים, בעלי מניות וערבים לחובות מעביד
לעיתים עשויים עובדים להיות מעוניינים לתבוע לאו דווקא את מעסיקיהם אלה גורמים מעורבים אחרים. כחלק מהגישה המצמצמת בקביעת הסמכות העניינית של בתי הדין לעבודה נקבע שוב ושוב בפסיקה כי תביעות כגון אלה לא כלולות בה. כך למשל נקבע שבעלי מניות או מנהלים אינם נחשבים "מעסיקים" לצורך קיום יחסי עובד מעביד ולכן תביעות כנגדם אינן עומדות בתנאי ה"לגיטימציה של הצדדים" ולפיכך לא יוכלו להתברר בבית הדין לעבודה.

גם כאשר ישנו צד ג' אשר התחייב לשלם לעובדיו של מעסיק כספים שהמעסיק חייב להם לא יוכלו העובדים להגיש תביעה כנגד אותו ערב לבית הדין לעבודה. הסיבה שוב היא שבין הערב והעובדים אין יחסי עובד מעביד (ואין כלל שאלה לגבי קיום יחסים כאלה).
תביעה כנגד ערבים שכאלה יש להגיש לבית המשפט הרגיל ולא לבית הדין לעבודה. אפילו כאשר עובדים מעוניינים לתבוע במקביל את המעסיק ואת הערבים לחובותיו אין מנוס מהפרדת התביעה כך שזו שמוגשת כנגד המעביד תתנהל בבית הדין לעבודה ואילו התביעה כנגד הערבים תתברר בערכאה אזרחית רגילה (בית משפט השלום או המחוזי הכול בהתאם לנסיבות העניין, היקף התביעה ביניהן).

 

 

 

 

 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.