פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

הסמכות המקומית בבתי הדין לעבודה - היכן מתנהלת התביעה

סמכות מקומית בבית הדין לעבודה – היכן מתנהלת התביעה?

מערכת בתי המשפט בישראל כוללת ערכאות המיועדות לטפל בתיקים שעניינם עימותים משפטיים על רקע יחסי עבודה, הן כאלה מתחום דיני העבודה הפרטיים (סכסוך עבודה בים עובד ומעסיק) והן כאלה מתחום דיני עבודה קיבוציים (הליכים בהם מעורבים קבוצות עובדים וארגוני מעסיקים). ערכאות אלה הן בתי הדין לעבודה, עוד מנוהלים בבתי דין אלה הליכים שעניינם ביטחונם הסוציאלי של עובדים במשק.
לכולנו ברור שתביעה על רקע יחסי עבודה יש להגיש לבית דין לעבודה אולם לא תמיד ברור לאיזה מבין בתי הדין לעבודה יש לפנות.

מבנה מערכת בתי הדין לעבודה
בתי הדין לעבודה הוקמו מכוח חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, לפני הקמתן של ערכאות ייעודיות אלה היו תביעות על רקע יחסי עבודה נידונות בבתי המשפט האזרחיים הרגילים (בתי משפט השלום ובתי המשפט המחוזיים). בארץ פועלים חמישה בתי דין אזוריים לעבודה ובית דין ארצי לעבודה.

בתי דין אזוריים לעבודה ממוקמים בירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע ונצרת. סמכותו של מי מבתי הדין לדון בכל מקרה ומקרה נגזרת ממשתנים כגון מקום ביצוע העבודה, כתובת העסק והעניין נשוא התובענה.
בית הדין הארצי לעבודה נמצא כמובן בירושלים. בבית הדין הארצי לעבודה מתבררים ערעורים על פסקי דין שנתקבלו בבתי הדין האזוריים לעבודה אולם ישנם גם נושאים מתחום דיני העבודה עבורם ישמש בית דין זה כערכאה ראשונה. מבין אלה ניתן למנות תובענות בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי כללי, תובענות בין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים, עתירות בנוגע לרישוי חברות כוח אדם (כולל קבלני שירות ולשכות עבודה פרטיות), תובענות בין ארגוני עובדים לבין עצמם, תובענות בין ארגוני מעבידים לבין עצמם ועוד.

סמכות הדיון לפי סוגי התובענות
כאמור יש לקחת בחשבון את סוג התביעה כדי לקבוע לאיזה מבתי הדין לעבודה יש להגישה (הכול בהתאם למוגדר בחוק בתי הדין לעבודה). ברירת המחדל היא שבמקרים בהם לא מוגדר מקום שיפוט במפורש יש להגיש את התביעה לבית הדין האזורי שבתחום שיפוטו נמצא מקום העבודה או מרכז מפעלו של הנתבע. עוד מפורט בחוק כי במקרים בהם אין סמכות שיפוט מוגדרת ניתן לפנות לכל בית דין אזורי לעבודה ובית הדין יהיה רשאי להעביר את הדיון לבית דין אזורי אחר.

קצרה היריעה מלתאר את כל הנסיבות המכתיבות למי מבתי הדין האזוריים לעבודה תהה סמכות הדיון. מספר דוגמאות הן:


-  כל תביעה שעניינה סכסוך בין עובד ומעביד, לרבות על עצם קיומם של יחסי עובד מעביד, תתברר בבית הדין האזורי לעבודה שבאזור שיפוטו נמצא מקום העבודה, או שבו בוצעה העבודה.


- תביעה כנגד קופת גמל תוגש בבית הדין האזורי לעבודה שבתחומו גר התובע או ששם מרכז מפעלו ועיסוקו.


- תביעה של עובד כנגד ארגון עובדים תתברר בבית הדין האזורי לעבודה שבאזור שיפוטו גר התובע, אלא אם נקבע אחרת בתקנון הארגון.


- תביעה כנגד הביטוח הלאומי תתברר בבית הדין שבתחום שיפוטו מתגורר התובע אולם אם שירות התעסוקה מעורב בתביעה זו תוגש לבית הדין שבאזור שיפוטו נמצאת לשכת שירות התעסוקה הרלוונטית.

כפי שניתן להתרשם עניין קביעת למי סמכות הדיון מבין בתי הדין האזוריים לעבודה עשוי לעיתים להפוך סבוך. כך למשל יתכן שיוגשו מספר תביעות באותו עניין לבתי דין אזוריים שונים, במקרה כזה יקבע נשיא בית הדין הארצי לעבודה למי מהם תהייה סמכות השיפוט וכל התיקים יועברו לערכאה זו.
לאור הקושי ואי הבהירות הקיימים לעיתים בקביעת זהות הערכאה לה סמכות הדיון ישנם מקרים בהם חלק מן ההליך מוקדש תחילה לבירור סוגיה זו.

 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.