פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

האם פיצויי פיטורין בגין הפסקת עבודה בשל מצב בריאותי?

עובדים רבים נאלצים לעזוב את מקום עבודתם מחמת מצב בריאותי. לדוגמא, עובד אשר עבר תאונת דרכים, ואיננו יכול לעסוק עוד בעבודה פיסית מאומצת, או עובד אשר חלה במחלה קשה שאינה מאפשרת לו להמשיך בתנאי העבודה כתמול שלשום. סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במידה ועובד התפטר מחמת מצב בריאותי, ניתן לראות בהתפטרות זו כמזכה בפיצויי פיטורים.


סעיף זה לחוק מגדיר שלושה מבחנים מצטברים המקימים לעובד זכאות לפיצויי פיטורים מחמת מצב בריאותי – תנאי העבודה, ממצאים רפואיים ונסיבות המהוות סיבה מספקת להתפטרות. תנאים אלו מסייעים לבית הדין לעבודה לבחון כל מקרה באופן אמביוולנטי, ועל פי כוונת המחוקק.


נטל ההוכחה


עובדים הטוענים כי נאלצו לעזוב את מקום עבודתם מחמת מצבם הבריאותי, נדרשים פעמים רבות להוכיח זאת בבית הדין לעבודה. ההלכה הפסוקה קבעה כי נטל זה מונח על כתפיו של העובד, והוכחתו ניתנת לביצוע בהתחשב במבחני החקיקה שצוינו לעיל.


כמו כן, העובד איננו יכול לטעון כי התפטר מחמת מצב בריאותי, במקום בו לא ניתנה למעביד הודעה מסודרת בנושא בטרם ההתפטרות. דהיינו, על העובד מוטל להודיע למעבידו על כוונתו להתפטר לרגל מצבו הבריאותי, ולאפשר לאחרון למצוא בעבורו סידור ו\או תפקיד ההולמים את נסיבות המקרה.


בית הדין לעבודה בוחן במקרים אלו כל סוגיה לגופה, דרך הראיות והעדויות המוצגות בפניו. השופטים מנסים למעשה להתחקות אחר כוונותיהם של הצדדים במקרה הספציפי. שימו לב, עובדים רבים עלולים לאבד את זכאותם לפיצויי פיטורים במקום בהם לא התבצעה הודעה מראש או במקרים בהם הוכח שהיו להם מניעים נוספים לעזוב את מקום העבודה (פרט למצב הבריאותי).


התפטרות בגין מצב בריאותי בגיל מבוגר


סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במידה ועובדת התפטרה לאחר שהגיעה לגיל 60, או עובד לאחר גיל 65, יש לראות את העניין כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים. על פי ההלכה הפסוקה, הוראה זו מתאימה לעובדים אשר עבודתם החלה אצל אותו מעביד (או באותו מקום עבודה), עובר להגיעם לגיל הזכאות.


התפטרות בגין מצב בריאותי של בן משפחה


על פי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, עובד רשאי להתפטר מעבודתו לצורך טיפול בבן משפחה אשר מצבו הבריאותי התדרדר. במקרים אלו, רובצים מבחני החקיקה והפסיקה לפתחו של העובד, ועליו להוכיח שאכן הוא אינו מסוגל להמשיך בעבודתו כרגיל.


לדוגמא, במקום בו ילדו של עובד חלה במחלה המצריכה שמירה צמודה, או במקרים בהם העובד מסייע להוריו הקשישים בערוב ימיהם. עם זאת, כמו מבחנים נוספים לבחינת זכאות לפיצויי פיטורים, נטל ההוכחה מונח על כתפו של העובד והוא חייב לתמוך טענותיו בראיות אמפיריות (מסמכים רפואיים, ראיות לגבי שעות עבודה וכו'). בנוסף, על העובד מוטל להוכיח כי המעביד קיבל הודעה בנושא, ולמרות זאת לא הותאמו תנאי העבודה למצב החדש.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.