פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

סרטן בתור מחלת מקצוע והכרה על ידי הביטוח הלאומי

מחלת מקצוע הינה מחלה המוכרת כפגיעת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ולפיכך מזכה את החולה בפיצוי על אבדן שכר, בטיפול רפואי חינם במחלה ואף בקצבה, כאשר המחלה מוכרת כנכות. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעות עבודה) מצויה רשימה סגורה של מחלות הנחשבות כמחלות מקצוע. על מנת שמחלתו תיחשב כמחלת מקצוע, על העובד החולה להוכיח כי יש קשר סיבתי בין עבודתו או משלח ידו למחלה המופיעה ברשימה. 

היות רשימת מחלות המקצוע רשימה סגורה עלולה להותיר עובדים חולים רבים ללא מזור, במידה ומחלתם אשר נבעה מעבודתם אינה מופיעה ברשימה. לפיכך, פיתחה הפסיקה את דוקטרינת המיקרוטראומה – כאשר המחלה נובעת כתוצאה מהצטברות של פגיעות מזעריות רבות תוך כדי עבודה, יוכר החולה כנפגע עבודה.

בשנים האחרונות, גוברת ההכרה בכך שסוגי סרטן שונים נגרמים עקב חשיפה ממושכת לחומרים ולתנאים שונים במקום העבודה, בין אם מדובר בעובדי פס ייצור החשופים לכימיקלים שנים ובין אם מדובר בחקלאים החשופים לקרינה המסוכנת של השמש. רשימת המחלות הסגורה בתקנות הביטוח הלאומי כוללת בתוכה סוגי סרטן שונים, אולם אינה כוללת את כל סוגי הסרטן אשר עשויים להיגרם כתוצאה מתנאי עבודה. על כן, באם נתגלה אצל עובד סוג סרטן שאינו מופיע ברשימה, ניתן לפנות לבית המשפט על מנת שיכיר במחלה כפגיעת עבודה מתוקף דוקטרינת המיקרוטראומה.

סרטן כפגיעת עבודה

המוסד לביטוח לאומי ובית המשפט הכירו בסוגים שונים של מחלת הסרטן כפגיעות עבודה, בין היתר:

• סרטן תעסוקתי הנובע כתוצאה מחשיפה מממושכת לכימיקלים בעבודה - כגון סרטן ריאות או כל סרטן אחר הנגרם כתוצאה מחשיפה לאסבסט, ניקל, ארסן, כלרומתיליים, גז חרדל, בנזן, בנזול, עטרן, זפת, שמן מינראלי, כרומטים, אמינים ארומטיים, פרומנים פוליציקליים ארומטיים ועוד.
• סרטן הנגרם כתוצאה מחשיפה לקרינה במקום העבודה - למשל חשיפה לקרינה רדיואקטיבית במעבדות, במכוני הדמיה וכדומה, בכלל זה לוקמיה.
• סרטן העור הנגרם כתוצאה מחשיפה מרובה לשמש הנדרשת מתוקף העבודה (כמו עבודת חקלאים בשדה, או מצילים בחוף הים) הוכר כפגיעת עבודה על ידי הפסיקה והביטוח לאומי.
• סרטן מיתרי הקול - הוכר בפסיקה בפגיעת עבודה, כאשר שחקן ידוע טען כי הסרטן במיתרי הקול בו לקה נבע משימוש לא נכון בהם במהלך עבודתו.
 

יש לציין כי גם אם מדובר בסוג סרטן שהוכר כמחלת מקצוע, עדיין קיימת הדרישה להוכחת הקשר הסיבתי בין המחלה לעבודה. כך למשל, אם החשיפה הארוכה לשמש של הלוקה בסרטן העור הייתה בעיקר בשעות הפנאי שלו, סביר להניח כי מחלתו לא תוכר כפגיעת עבודה. מחלת הסרטן עלולה להתפרץ גם לאחר שעזב העובד את מקום העבודה או אף בגיל הפרישה. חשוב לדעת כי חלוף הזמן בין תקופת העבודה אשר גרמה למחלה לבין התפרצותה, לא מונע את האפשרות להגשת תביעה לביטוח לאומי להכרה בחולה כנפגע עבודה. עם זאת, ייתכן והזמן אשר יחלוף יקשה על קבלת ההכרה המבוקשת.
 

בנוסף, חשוב לציין כי אם החשיפה לחומרים המסרטנים נגרמה בשל התרשלות המעביד, אשר היה מחויב בסטנדרט מסוים של בטיחות כלפי עובדיו, יתכן וניתן לתבוע את המעביד תביעה נזיקית בעילת רשלנות.
 

לסיכום,

הקצבה הניתנת לנפגעי עבודה עשויה להיות גבוהה בהרבה מקצבת נכות כללית לה זכאים חולי סרטן ולכן כדאי להיות מודעים לאפשרות כי אם המחלה נגרמה כתוצאה מהעבודה, תיתכן זכאות לקצבה מסוג זה. גם אם המחלה אינה מופיעה ברשימת מחלות המקצוע, קיים סיכוי כי החולה יוכר כנפגע עבודה, בהתקיים קשר סיבתי בין העבודה למחלה, על ידי המוסד לביטוח לאומי או על ידי בית המשפט. מומלץ להתייעץ עם עורך/ת דין טרם הגשת התביעה, לצורך בירור הזכאות.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.