פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

הגנת תום הלב בתביעות לשון הרע

אדם המתבטא בצורה המהווה לשון הרע עלול לשלם מחיר יקר על כך. עם זאת, גם אם כל הראיות מובילות למסקנה כי התבטאות מסויימת מהווה לשון הרע, עשוי הנתבע לקבל הגנה מתביעה כנגדו. הגנות אלו מוגדרות בחוק איסור לשון הרע – התשכ"ה (1965). אחת ההגנות הינה הגנת תום הלב (סעיף 15 לחוק). על מנת לקבל הגנה בגין פרסום לשון הרע בתום לב, על הנתבע לעמוד בשני תנאים מצטברים:

1. פרסום הידיעה המהווה לשון הרע היה בתום לב.

2. הפרסום בתום לב נעשה באחת או יותר מהנסיבות המנויות בסעיף 15 לחוק איסור לשון הרע.

מהו פרסום בתום לב?

פרסום בתום לב משמעותו כי המפרסם מאמין בלב שלם באמיתות הפרסום, וכי הפרסום לא נועד לפגוע באדם התובע. על תום ליבו של אדם ניתן ללמוד על פי התנהגותו: האם טרם הפרסום ננקטו צעדים בכדי לאמת את אמיתות הפרסום? האם ניסוח הפרסום הינו בוטה או שמא הוא רהוט וענייני? באופן כללי, כאשר המפרסם איננו מאמין באמיתות הפרסום, וכאשר כוונתו המרכזית של הפירסום הינה לפגוע בתובע, נראה בו בפרסום כנגוע בחוסר תום לב.

באילו נסיבות מדובר בפרסום בתום לב?

סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע מונה 11 מקרים בהם פרסום יזכה להגנת תום הלב במסגרת הוראות החוק. לדוגמא, פרסום הנובע עקב חובה מוסרית, חוקית או חברתית (למשל חשיפת שחיתויות), פרסום המהווה הבעת דעה על התנהגותו של אישיות ציבורית, המפרסם לא היה מודע לכך כי פרסומו פוגע באדם אחר, ביקורת על יצירה אומנותית (כאשר היצירה הוצגה במקום פומבי), הפרסום נעשה כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן, ועוד.

חזקת תום הלב

סעיף 16 לחוק קובע כי במידה והצליח מפרסם להוכיח את התקיימות אחד הסעיפים המנויים בסעיף 15, וכי הפרסום איננו מהווה פגיעה קיצונית, חזקה על המפרסם כי פעל בתום לב. דהיינו, במידה והמפרסם הצליח להוכיח כי הוא פרסום הדברים נעשה באחת הנסיבות אשר פורטו לעיל, לא יהיה הוא חייב בפיצויים בגין הוצאת לשון הרע. לעומת זאת, כאשר הדבר אשר פורסם לא היה אמת, והמפרסם לא האמין באמיתותו או לא נקט באמצעים סבירים על מנת לבדוק אמיתות הדברים, ייתכן ומדובר בפרסום שלא בתום לב. פרסום בהעדר תום לב יכול להיות גם כאשר המפרסם התכוון בפרסומו לגרום לנפגע פגיעה גדולה החורגת ממתחם הסבירות, והתוצאה היא כי גם אם מתקיים אחד החריגים בסעיף 15, לא יזכה המפרסם להגנה.

לסיכום,

אדם המפרסם ידיעה המהווה לשון הרע, יוכל לזכות להגנה מפני תביעה אם יוכיח כי האמין באמיתות הידיעה ועשה מעשים כדי לוודא את אמיתותה, הפרסום לא נועד כדי לפגוע באדם אליו מופנה הפרסום וכי הפרסום נעשה לפי אחד או יותר מהנסיבות המנויות בסעיף 15 לחוק. מטרת הגנת תום הלב היא לאפשר פרסומים שיש לציבור אינטרס לדעת אותם, גם אם הם עשויים לפגוע באחרים, וזאת כאשר האינטרס הציבורי לדעת עולה על זכות הפרט לשמו הטוב.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.