פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

מהו תוקפו של כתב ויתור בעת פיטורים או התפטרות?

מעבידים רבים מבקשים מעובדיהם לחתום במועד התפטרות או פיטורים על כתב וויתור. במסמך זה מצהירים העובדים מול המעסיק כי אין להם תביעות עתידיות כנגד החברה. מדובר בנוהל מוכר אשר באמצעותו מבקש המעביד למנוע הגשת תביעות על ידי העובד לאחר סיום יחסי העבודה. עם זאת, היות ומקורם של דיני העבודה הינו סוציאלי בעיקרו, כתב וויתור אשר נועד להעלים מעיני העובד עובדות לגבי כספים שלא שולמו לו, איננו קביל בבית המשפט. 

 

בית המשפט העליון נדרש לדון בסוגיה אשר עסקה בכתב ויתור בפסק דין בעניין אלדד קנטי נגד דיגיטל אקוויפמנט. במסגרת פסק דין זה ניתנו ההלכות לבחינת נפקותו של כתב וויתור בעת סיום יחסי עבודה.

 

על פי פסק הדין, כתב הויתור חייב להיות חד משמעי וברור. כמו כן, המעביד חייב למסור לעובד במעמד החתימה על כתב הוויתור, את כל ההסברים הרלבנטיים בנוגע למסמך המדובר. בין הסברים אלו קיים הכרח להציג בפני העובד את כל הסכומים המפורטים עליהם הוא מוותר בחתימתו. בנוסף, במידה ויעלו חילוקי דעות בין הצדדים בנוגע לסעיפים בכתב הוויתור, יוכל העובד להלין עליהם בבית הדין לעבודה. טענתו של העובד במקרים אלו תישען בעיקר על כך שהוצג בפניו מצג שווא.

 

ויתור על זכויות מגן בכתב ויתור, האמנם?

 

כאמור, משפט העבודה עוסק רבות בסוגיות סוציאליות אשר מקורן בזכויות המגן של העובדים. אי לכך, גם במקרה בו עובד חתם על כתב וויתור המנשל אותו מזכויות אלו, קיימת לו עילה לתבוע אותן לאחר מכן בבית הדין לעבודה. לדוגמא, עובד איננו יכול לוותר על זכויות כגון תשלום בימי חג, שעות נוספות, דמי הבראה, פיצויי פיטורים וכו'. פשרות בעניינים אלו נתונות לסמכותו של בית המשפט בלבד.

 

כיצד בוחן בית הדין לעבודה את כתב הוויתור?

 

בית הדין לעבודה בוחן כתב וויתור על פי מבחן משולש אשר נקבע בהלכה הפסוקה. כמו כן, ידוע כי זכויות מגן או תנאים הנובעים מהסכמים קיבוציים, נבחנים במקרים אלו ב"זכוכית מגדלת" בהיכל בית הדין.

 

ראשית, בית הדין בוחן האם התקיימה גמירות דעת במעמד החתימה על כתב הוויתור. דהיינו, האם העובד ידע בוודאות על מה הוא חותם ומה משמעות המסמך שלפניו. המעביד צריך להוכיח שהעובד היה מודע לסכומים המדוברים ולזכויות הרלבנטיות בהם עוסק כתב הוויתור. במקרים בהם כתב הוויתור הינו עמום ולא ברור, אין לו כל קבילות משפטית לשלול מהעובד סכומים מפורטים.

 

כמו כן, בית הדין לעבודה בודק האם נמסר לעובד, במעמד החתימה, מסמך המפרט את כל הסכומים עליהם הוא מוותר, ואת הסכומים שהוא מקבל בתמורה אליהם (לדוגמא, סכום פיצויי הפיטורים המדויק). לאחר עמידה במבחן זה, בוחן בית הדין האם כתב הוויתור מפר זכויות מגן המגיעות לעובד במסגרת חקיקה, הסכמים קיבוציים או צו הרחבה רלבנטי. לבסוף, כתב הוויתור נבחן בבית הדין לעבודה ככל חוזה, על פי כל ההוראות הקבועות בפסיקה ובחקיקה בהקשר של חוק החוזים.

 

בחינה על פי חוק החוזים

 

השופטים בודקים היטב האם לא מדובר בחוזה שנעשה תוך כפייה, עושק, חוסר תום לב או מרמה. לדוגמא, במקרים מסוימים עובדים זקוקים לכספי הפיטורים או הפרשי השכר בגין מצבם הכלכלי. הפסיקה הכירה בכך שהמעביד איננו רשאי לנצל את מצבם של העובדים, ואסור לו להחתים אותם על וויתור הנוגע לזכויות בהם זכו בעמל כפיהם. כמו כן, מיותר לציין כי בית הדין לעבודה מכיר בחוסר השוויון במערכת הכוחות בין העובד למעביד. אי לכך, נוטה בית המשפט להטיל נטל כבד על כתפיו של המעביד במקרים בהם כתב הוויתור המקפח את העובד. 

 

וחשוב לזכור - מעסיק המעכב תשלום פיצויים או שכר לעובד המתנגד לחתום כל תב ויתור למרות שאלו מגיעים לו כדין - חושף את עצמו לתביעה בגין הלנת שכר ופיצויים.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.