פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

כיצד מחשבים את פיצויי הפיטורין?

עובדים אשר מועסקים במקום עבודתם במשך שנה אחת לפחות, זכאים במקרה של פיטורים לפיצויים מאת המעביד. זכותם זו לפיצויי פיטורים עולה מסעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים אשר נכנס לתוקפו בשנת 1963. חוק זה קובע גם מספר מקרים חריגים בהם העובד זכאי לפיצויי פיטורים גם במידה והוא מתפטר (לדוגמא, בעקבות הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה או העתקת מקום מגורים). 

 

כיצד מחשבים את פיצויי הפיטורים?

 

בבואו של המעביד לחשב את הפיצויים המגיעים לעובד, עליו לעשות זאת בהתאם להיקף משרתו של האחרון ובכפוף לשכרו האחרון. לאמור, במידה ושכרו של העובד עלה במרוצת השנים, יקבעו פיצויי הפיטורים לפי שכרו הגבוה. כמו כן, במקום בו הופחת שכרו של העובד לאחר תקופה מסוימת, יחושבו פיצויי הפיטורים בכפוף לשכר לפני ההפחתה (עם זאת, במקרה בו מדובר בשינוי מהותי וארוך טווח, יחושבו התקופות בנפרד).

 

הדרך הנפוצה לחישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד היא על ידי מכפלה של שכרו האחרון, במספר שנות העסקתו (כולל שנים חלקיות). לדוגמא – עובד אשר השלים שנה וחצי במקום העבודה יזכה לפיצויי פיטורים בשיעור של שכרו כפול 18 (כנגד 18 חודשים).

 

אילו רכיבים בשכר אינם כלולים בפיצויי הפיטורים

 

על פי חוק פיצויי פיטורים, השכר הקובע לצורך חישוב הפיצויים הינו שכר היסוד בתוספת מספר רכיבים כגון תוספת משפחה, תוספת יוקר, תוספת מחייה, ותוספת מחלקית או מקצועית. רכיבים נוספים מעבר לכך (דוגמת משכורת 13, שעות נוספות, בונוסים, אחזקת רכב, נסיעות ועוד) לא יכללו בחישוב הפיצויים. במקרים בהם העובד יצליח להוכיח כי רכיבים מסוימים הופרדו משכרו הבסיסי על מנת להתחמק מתשלום חובות, קיימת לו עילה לדרוש את הכללתם במסגרת פיצויי הפיטורים.

 

כיצד ניתן לדעת האם מדובר בתוספת?

 

פעמים רבות נוטים מעסיקים "לפרק" את שכרו של העובד למספר רכיבים ותוספות, זאת על מנת לזכות בהנחות בענייני זכויות סוציאליות. ההלכה הפסוקה בעניין זה קבעה כי על מנת שתוספת תיתפס ככזו בבית הדין לעבודה, על המעביד להוכיח שמדובר בתשלום התלוי בתנאי או מצב (לדוגמא, בונוס בהתאם לעמידה ביעדים). אי לכך, במקום בו שכר הבסיס כולל גם תשלום בשיעור קבוע, ללא כל סיבה נראית לעין, ניתן לראות את התוספת כחלק משכר הייסוד.

 

כיצד מחשבים פיצויי פיטורים בעבור עובד שעתי או יומי?

 

עובדים רבים מועסקים במסגרת משרה שעתית או יומית ושכרם נקבע באופן שונה בכל חודש (כתלות בעבודתם). לדוגמא, סטודנטים העובדים במשרות אבטחה נוהגים להחמיץ משמרות רבות בתקופת בחינות, ולעבוד ביתר מרץ בעונות החגים. אי לכך, חישוב פיצויי הפיטורים לעובדים אלו ייעשה על ידי בחינת ממוצע משכורתיהם בשנה שלפני סיום יחסי העבודה.

 

עניין זה יהיה נכון גם לגבי עובדים קבלניים אשר שכרם משולם להם על פי תפוקת עבודתם (לדוגמא, סוכני שטח). עובדים אשר שכרם מורכב מתעריף בסיסי בתוספת עמלות חודשיות יזכו לפיצויי פיטורים בחישוב שכר היסוד כולל ממוצע עמלותיהם ב-12 החודשים שלפני הפיטורים.

 

פיצויי פיטורים לעובד במשרה חלקית

 

עובדים המועסקים במשרה חלקית יהיו זכאים לפיצויי פיטורים באופן יחסי למשרתם במהלך שנות עבודתם. לדוגמא, נשים אשר ירדו לחצי משרה לאחר לידת תינוק תיהנה זכאיות לפיצויי פיטורים שלמים בגין כל התקופה לפני שינוי היקף המשרה, ולפיצויים יחסיים בעבור התקופה שלאחר מכן.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.