פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

חוזה עבודה

חוזה עבודה הינו הסכם בין עובד למעביד על התקשרות ביניהם לצרכי עבודה. חוזה זה אמור לכלול את כל ההיבטים הקשורים במשרה המדוברת לרבות שכר, היקף, בונוסים, עמלות, זכויות, הודעה מוקדמת, סודיות וכו'. דרך כריתתו של חוזה העבודה איננה מוסדרת בחוק מיוחד, ומדובר במסמך משפטי היונק הן מחוק החוזים והן מחוקי המגן בעבודה.

 

חוזה עבודה, ככל חוזה, חייב לעמוד בהוראות והתקנות העולות מתוך הפסיקה והחקיקה הנוגעות לחוק החוזים (שקיפות, תום לב וכו'). עסקינן במסמך משפטי לכל עניין ודבר, אשר יכול לשמש כראיה בבית המשפט בבואם של הצדדים בפני בית הדין לעבודה. כמו כן, מטרה נוספת של חוזה העבודה הינה למנוע מחלוקת ופערים בין העובד למעביד בנוגע לתנאי ההעסקה המוסכמים ביניהם.

 

מה מכיל חוזה העבודה?

 

כאמור לעיל, חוזה העבודה איננו מוגדר באופן מפורט ומפורש בחוק מסודר. כמו כן, חוזה זה איננו חובה העולה כנגד המעסיק במסגרת דיני העבודה. עם זאת, יש לציין כי בהתאם לחוק הודעה לעובד, המעביד חייב לפרט בפני העובד את תנאי ההעסקה וכל העניינים הקשורים לתפקידו ולמשרתו בכתב (תוך 30 יום לכל היותר מיום תחילת העבודה). ישנם ענפים במשק אשר מוגנים בחסות הסכמים קיבוציים רלבנטיים (לדוגמא ענף הבניין, ענק הסיעוד, ענף האבטחה וכו'). פעמים רבות, מטיל ההסכם הקיבוצי חובה לפתחו של המעביד לערוך עם עובדיו הסכמי עבודה אישיים המסדירים את תנאי העסקתם באופן אמביוולנטי.

 

חוזה עבודה המפר חוקי מגן בעבודה

 

המחוקק קבע מספר חוקים המעניקים לעובדים הגנות שונות במסגרת עבודתם. חוקים אלו, כגון חוק פיצויי פיטורים או חוק שעות עבודה ומנוחה, יוצרים לזכותו של העובד זכויות קוגנטיות שהוא אינו יכול לוותר עליהם. אי לכך, חוזה עבודה אישי, גם במקום בו העובד חתם עליו במודע, אינו יכול לשבת בסתירה לחוקי המגן. לדוגמא, עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לשכר מוגדל בשישי שבת או לוותר על גמול שעות נוספות. כמו כן, במקום בו קיים הסכם קיבוצי החל על הצדדים, חוזה העבודה אינו יכול לקפח את העובד מעבר להוראות ההסכם.

 

סוגי חוזי עבודה מוכרים

 

חוזי העבודה המוכרים בפסיקה מתחלקים לשלושה סוגים שונים, המושפעים כל אחד מתקופת ההעסקה המדוברת. החוזה הנפוץ ביותר הינו חוזה לתקופה בלתי מוגבלת והוא מכיל זכויות קבועות ותנאים משתנים (כגון – העלאה בשכר כל תקופה מסוימת או קידום בהתאם לעמידה בתנאים מוסכמים). חוזה נוסף הינו חוזה לתקופה קצובה והוא נועד להסדיר את עבודתו של העובד למשך זמן מסוים. יש לציין כי כאשר חוזה לתקופה קצובה מסתיים, ולא הוצע לעובד חוזה עבודה חדש כנגדו, רואה הפסיקה בכך כפיטורים המזכים בפיצויים. סוג נוסף של חוזה עבודה הינו חוזה למשימה מוגדרת. חוזה זה פוקע לאחר השלמת המשימה (לדוגמא, חוזה לצורך עבודה במהלך הקיץ בעבודת קטיף).

 

הפרת חוזה עבודה, משמעות משפטית

 

במקרים בהם חוזה העבודה מופר, אם על ידי המעביד ואם על ידי העובד, רשאי הצד הנפגע לטעון טענה זו בבית הדין לעבודה. כאן המקום לציין כי הפרתו של חוזה עבודה נתפסת בבית המשפט כהפרה יסודית של חוזה על פי חוק החוזים. עם זאת, במקרים בהם עסקינן בחוזה עבודה, לא כל סטייה מן האמור בו עלולה להיות הפרת חוזה. נציין כי הפרה של חוזה העבודה עלולה להיחשב כהרעת תנאים מוחשית המהווה לעילה לעובד להתפטר מבלי שהוא מאבד את זכאותו לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. 
 

תשובות לשאלות נפוצות בתחום זה:

חוזה עבודה בעל פה- האם תקף?

 

 

קראו עוד בתחום:

הסכם קיבוצי, צו הרחבה ומה שביניהם

במאמר זה נסביר מהם הסכם קיבוצי וצו הרחבה, מהי משמעותם המשפטית מבחינת העובדים והמעסיקים ומדוע הם כה חשובים ומשפיעים

הודעה לעובד

מהי הודעה לעובד? האם מדובר בחוזה עבודה? האם זה מחייב והאם ניתן למסור אותה בעל פה?

חוזה עבודה בעל פה, מהו ומה תוקפו?

מהו חוזה עבודה בע"פ? האם הוא תקף?

על מה חשוב לשים לב בחוזה העבודה מבחינת העובד?

בטרם עובד חותם על חוזה עבודה - לאילו סעיפים עליו לשים לב? חשוב מאד לבדוק את החוזה בטרם החתימה כי לאחר מכן הוא מחייב את הצדדים.

על מה חשוב שהמעסיק ישים לב ויתייחס בחוזה העבודה?

המעסיק הינו צד לחוזה העבודה - על מה עליו לשים לב? אילו סעיפים חשוב שיכניס? מהם הדגשים?

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.