פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

חוזה עבודה בעל פה, מהו ומה תוקפו?

חוזה עבודה בעל פה, מהו ומה תוקפו?

ישנם מקרים בהם החוק דורש במפורש שהיתקשרויות שונות יעוגנו בחוזה בכתב, כך למשל במקרה של עסקאות מקרקעין. אין זה המצב כשמדובר בחוזי עבודה (למעט כשמדובר בעובדים זרים).
במקרים רבים מסוכמים תנאי העסקתו של עובד חדש בעל פה במהלך ראיון עבודה, תנאים אלה מועלים לעיתים בסופו של דבר על הכתב אולם למעשה מרגע שסוכמו בעל פה הם מהווים חוזה עבודה מחייב.
מכיוון שכך, אין פלא שמתעוררות לעיתים סוגיות הנוגעות לתוקפו של חוזה עבודה בעל פה, מה ניתן לעשות אם מי מהצדדים (בדרך כלל המעביד) לא מקיים את חלקו, האם ניתן לדרוש ניסוח חוזה עבודה בכתב ועוד.

חוזה בעל פה לפי חוק החוזים
כאמור רק במקרים מסוימים קיימת דרישה מפורשת בחוק להיתקשרות בחוזה כתוב (למשל עסקת מקרקעין, התחייבות לתת מתנה ועוד). בכל אימת שאין זה המצב יתכן מאוד שכל ההסכמות בין הצדדים יבוטאו בעל פה בלבד ובכל זאת יחייבו אותם בדיוק כפי שהיו אילו הועלו על הכתב.

סע' 23 של חוק החוזים קובע שחוזה יכול להיעשות בעל פה, בכתב או בכל צורה אחרת אלא אם במקרה הרלוונטי קיימת דרישה אחרת בחוק או שהצדדים מתנים בעצמם את תוקף ההיקשרות ביניהם בניסוח חוזה כתוב.
כדי שדברים המוחלפים בין הצדדים יתגבשו לכדי חוזה מחייב עליהם לעמוד בשתי דרישות - גמירות דעת ומסוימות. גמירות דעת פירושה כוונה מגובשת להיתקשר בחוזה המדובר, מסוימות פירושה הסכמה על פרטים מהותיים וחיוניים להסכם.

המעסיק מחויב עלפי חוק למסור לעובד טופס הודעה על תנאי העסקתו
מעיני המחוקק הישראלי לא נעלמו פערי הכוחות בין מעסיקים ועובדים, פערים העלולים להניב קשיים לעובדים שנסמכו על חוזי עבודה בעל פה ונוכחו לגלות כי מעסיקיהם אינם עומדים בהתחייבויותיהם.
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002, מחייב מעסיקים למסור לכל עובד חדש בתוך שלושים יום מתחילת העסקתו מסמך בו מפורטים תנאי העסקתו. לפי חוק הגנת השכר חייב מעסיק למסור לעובדיו תלוש משכורת. בחוקים הללו מפורט גם מה חייבים מסמכים אלה לכלול.

עובד המקבל טופס תנאי עבודה ותלוש שכר בו כל הנתונים הנדרשים יכול לגבש תמונה מדויקת על התמורה לה הוא זוכה בגין עבודתו, זאת גם כאשר לא נחתם מעולם חוזה עבודה בכתב.
עובד הסבור שאינו מקבל את שהובטח לו חשוב מאוד שימהר ויתריע על כך (תחילה לפני המעסיק עצמו ובהמשך, במידת הצורך, גם באמצעות הליכים משפטיים). ככל שחולף הזמן יוכל המעסיק לטעון כי נסמך על התנהגות העובד שהצביעה על כך שהדברים מקובלים עליו.

ההבדל בין חוזה עבודה בכתב לחוזה עבודה בעל פה
לאור כל שתואר לעיל עולה כי לחוזה עבודה בעל פה תוקף משפטי מלא שאינו נופל במאומה מתוקפו של חוזה עבודה כתוב וחתום. ההבדל העיקרי בין שני סוגי החוזים הוא שבמקרה של חוזה בעל פה יכול להתעורר קושי להוכיח שקיימת הפרה.
חשוב להבין שאין אפשרות לחייב מעסיק לערוך חוזה עבודה כתוב ולחתום עליו,  אולם יש לזכור תמיד כי גם כאשר עובדים מועסקים ללא חתימה על חוזה עבודה הם זכאים לקבל מסמך המפרט את תנאי עבודתם, מסמך חשוב שבכוחו לפתור את בעיית הוכחת ההתחייבות.
עיכוב או הימנעות של מעסיק מלמסור מסמך כזה ראוי שידליקו אצל העובד נורות אדומות, במיוחד כאשר מדובר בתנאי עבודה מורכבים יחסית שאי העלאתם על הכתב עלולה לסייע למעביד להתנער מהם בעתיד.

דבר נוסף ולא פחות חשוב - רצוי וכדאי לדרוש העתק של חוזה העבודה ולשמור אותו אצלכם (מעסיקים רבים שומרים עותק אחד ברשותם בלבד).

 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.