פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

זכויות נפגעי עבירה

מקורם של הליכים פליליים רבים הינו בעבירות של פשיעה, אלימות, אונס, גניבה, איומים ועוד. עד לתחילת שנות ה-2,000, מצאו עצמם נפגעי העבירה בישראל במקום שולי במסגרת ההליכים נגד הנאשם. אי לכך, פעמים רבות סבלו האחרונים מהתנכלויות, איומים ואף פגיעות פיסיות ממשיות בהם ובבני משפחתם. לא אחת יצא קצפם של הנאשמים והחשודים כנגד נפגעי העבירה, זאת מכיוון שהם אלו אשר הציתו את ההליך הפלילי בעניינם. 

 

המשפט הפלילי, בו המדינה תובעת בשם המתלונן, הציב נפגעי עבירה רבים מול שוקט שבורה בבואם לבקש מזור למצוקתם. אי לכך, ומתוך אמונה כי הדבר יביא להגשת תלונות רבות כנגד עבריינים, התפתחה מגמה משפטית היוצאת להגנתם של נפגעי העבירה.

 

הצורך להעניק הגנה ופיצויים לאנשים אשר נפגעו מעבירות פליליות, עלה לראשונה בבתי המשפט בארץ ובעולם. בשנת 2001 החליט המחוקק כי יש להסדיר זכויות אלו בספר החוקים. חוק זכויות נפגעי עבירה, אשר נכנס לתוקפו בשנה זו, מעניק שורות של זכויות וסעדים לנפגעי עבירות פליליות.

 

מדובר בחוק חדשני אשר יונק מהתפיסות המשפטיות הסוציאליות בעולם המערבי. החוק מעניק הגנה למתלוננים והנפגעים בעניינים פליליים, החל מהגשת תלונתם, דרך מיצוי ההליכים המשפטיים וכלה בתקופה שלאחר מתן הכרעת (וגזר) הדין.

 

הגנה במהלך ההליך הפלילי

 

נפגעי עבירה זכאים, במסגרת החוק, להגנה במהלך ההליך הפלילי ככל הניתן ועל פי הצורך. המתלוננים נהנים מהגנה מהחשוד, הנידון, מקורביו או שלוחיו. לדוגמא, נפגעי עבירה מקבלים הגנה בבית המשפט תוך מניעת מגע או קשר בלתי נחוץ ביניהם לבין הנאשם ושלוחיו. בנוסף, מקבלים הם מידע ממשטרת ישראל לגבי אפשרויות הגנה נוספות (לדוגמא, הגנה על ביתם או ילדיהם).

 

הגנה על הפרטים האישיים של נפגעי העבירה

 

חוק זכויות נפגעי עבירה מעניק לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה חיסיון מלא על פרטיהם האישיים, הן בחומר החקירה והן בכתב האישום. פרטים אלו ימסרו לגורמים הרלבנטיים רק במקום בו הם מהווים חלק מתיאור העובדות בכתב האישום או שהם נמסרים בין רשות לרשות (לדוגמא, מהמשטרה לבית המשפט).

 

כמו כן, במקום בו קיים חשש לבריאותו של נפגע העבירה, רשאי הקטגור שלא למסור את פרטיו האישיים לנאשם או לעורך דינו. עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על חשיפת הפרטים בתנאים מסוימים, לצורך הגנה על הנאשם ובהתאם לשיקול דעתו של השופט.

 

זכותו של נפגע העבירה לקבל מידע לגבי ההליך הפלילי

 

נפגע עבירה זכאי לקבל פרטים לגבי זכויותיו כנפגע עבירה ועל הדרך בו מתנהל הליך פלילי במערכת המשפט הישראלית. כמו כן, נפגע העבירה יהיה מעודכן בפרטי ההליך הפלילי, כל אימת שאין מידע זה מסכן את ההליך או את הנאשם.

 

נפגע עבירה יהיה רשאי להיחשף לכתב האישום, זאת על פי בקשתו או בקשה מטעם עורך דינו. עיון בכתב האישום ייאסר במקרים בה כתב האישום חסוי על פי דין או בכפוף להחלטה של פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה. נפגע העבירה רשאי להיות נוכח בדיונים בבית המשפט, גם במקום בו הם נערכים בדלתיים סגורות. הרשויות אמורות ליידע את נפגע העבירה לגבי ההליך הפלילי ולמסור לו מידע לגבי מועדי דיונים, הכרעות בית המשפט ועוד.

 

חקירת נפגע עבירה

 

נפגע עבירה אשר נדרש להגיע לחקירה על ידי הרשויות, רשאי לבוא לחקירה זו עם אדם נוסף לפי בחירתו. כמו כן, במקרים בהם מדובר בעבירות מין, לא ייחקר נפגע העבירה לגבי עברו המיני. חקירה על עבר מסוג זה תיעשה רק בהתאם לנסיבות חריגות הקשורות בעניין (לדוגמא, קשרים מיניים קודמים עם החשוד) הנקבעות על ידי קצין הממונה על החקירה. הקצין יהיה חייב לנמק בכתב את החלטתו לבצע חקירה בנוגע לעברו המיני של הנפגע. החוק מוסיף שחקירה בנוגע לעבר מיני של נפגע עבירה תיעשה "תוך שמירה קפדנית על כבודו ופרטיותו".

 

זכות להביע עמדה במסגרת ההליכים הפליליים

 

החוק מכיר בכך שנפגע העבירה הינו חלק בלתי נפרד מההליכים הפליליים. אי לכך, נפגע העבירה רשאי להביעה את עמדתו במהלך החקירה וההליכים המשפטיים העוסקים בעבירה ממנה נפגע. לדוגמא, החוק מתיר לנפגע העבירה להביע עמדה בנוגע להסדר טיעון עם הנאשם או בעניין פרטים עתידיים לגבי הסדר זה. זאת ועוד, נפגע עבירה רשאי למסור "הצהרת נפגע" לאחד הגורמים העוסקים בהליך (התובע, הנאשם, הגוף החוקר, בית המשפט וכדומה). במידה והתיק נסגר במאסר בפועל, רשאי נפגע העבירה להביע עמדה מול וועדת השחרורים בבית הסוהר ומול הנשיא במקרה של חנינה.

 

זכויות בני משפחה של נפגע עבירה לאחר מוות

 

במידה והעבירה הביאה למותו של אדם, יהיו כל הזכויות לפי חוק זה בידי בני משפחתו לפי סדר קדימויות המצוין בחוק – בן זוג, ילדים, הורים, אחים.

 

עזרה מהרשויות

 

יחידות סיוע מטעם הפרקליטות הוקמו בהתאם להוראות חוק זכויות נפגעי עבירה. יחידות אלו אמונות על העברת המידע הרלבנטי מהרשויות לנפגעי העבירה והן מנחות את עובדי הפרקליטות לפעול בהתאם להוראות חוק זה. כמו כן, משטרת ישראל מפעילה שוטרים מיוחדים הממונים על אכיפת החוק. משטרת ישראל מעמידה לרשות הנפגעים מערכת אינטרנטית ממחושבת ומענה טלפוני זמין בימי העבודה. מערכת זו מציינת את כל הפרטים הרלבנטיים לנפגעי העבירה מטעם המשטרה.

 

לדוגמא, תוצאת ההליך הפלילי, מידע על מאסר, מועדי דיונים בבית המשפט, האם הוגש כתב אישום וכו'. הכניסה למערכת זו נעשית בהתאם להקשת שם וסיסמא הניתנים לנפגע העבירה בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו.

 

לסיכום,

 

בעשורים האחרונים התפתחה יותר ויותר ההכרה בכך שקיימת חובה מוסרית וחברתית להעניק מעמד מוכר לנפגעי עבירה בהליכים פליליים. עד היום, נפגעי עבירה לא נחשבו צד להליך הפלילי, ובעלי הדין היחידים בו היו הנאשם והמדינה. במסגרת המגמה שתוארה לעיל, הוכר נפגע העבירה כבעל מעמד בהקשרים שונים בהליך הפלילי. הכרה זו, הנובעת מחובת האיזון בין שיקולים רבים ומגוונים, ניתנה לנפגע העבירה במקביל להבנת חשיבותו להרכבת התמונה הכוללת בהליך הנדון.

 

על רקע זה נחקק בשנת 2001 חוק זכויות נפגעי עבירה, אשר שם לו למטרה "לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירה, ולהגן על כבודו כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של חשודים, נאשמים ונידונים". עם חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה, ניתן כיום לומר כי הוכרה בדין זכותם של נפגעי עבירה – ובמקרה שאינם בחיים של בני משפחתם – להשמיע את דברם. במהלך השנים, התפתחה ההכרה במעמדם של נפגעי עבירה גם בפסיקה ענפה של בית המשפט.

 

לנפגע עבירה קיימות זכויות בשלושה מעגלים עיקריים:

 

  • ראשית, בתחום שנועד להבטיח לנפגע העבירה הגנה מפני מבצע העבירה ושלוחיו במהלך ההליך הפלילי
  • שנית, בתחום שנועד להבטיח את מעורבותו של נפגע העבירה ואת נגישותו להליך הפלילי. כך, למשל, מובטחת זכותו של הנפגע לקבל מידע בנושאים שונים הנוגעים להליך.
  • שלישית, בתחום שנועד לאפשר לנפגעי עבירות, בעיקר מסוג אלימות ומין, ללוות באופן פעיל את ההליך הפלילי, להביע את עמדתם בקשר אליו, ובדרך זו אף להשפיע על ההחלטות המתקבלות במסגרתו. כך למשל, הוכרה זכותו של נפגע להביע את עמדתו בפני המדינה באשר לאפשרות עריכתו של הסדר טיעון עם הנאשם. כמו כן, הוכרה זכותו של נפגע עבירה להגיש הצהרה בדבר הפגיעה והנזק שנגרמו לו בשל העבירה, והצהרה זו מוגשת לבית המשפט בשלב גזירת הדין.

 

הוראות חוק אלה הנוגעות למעמד נפגע עבירה בהליך הפלילי נועדו בין היתר להציג בפני הגורם המחליט את מלוא ההיבטים של העניין העומד בפניו להכרעה. מדובר בהכרה המשפטית כי לקורבן העבירה תפקיד חיוני בהרכבת תמונה ממצה וכוללת של הפרשה העומדת לדיון.
 

קראו עוד בתחום:

הליך פלילי וזכויותיו של נפגע עבירה

חוק זכויות נפגעי עבירה מעניק לנפגע עבירה פלילית שורה של זכויות...

תביעה אזרחית נגררת לפלילים, מהי וכיצד מגישים?

מהי תביעה אזרחית נגררת לפלילים? כיצד ניתן להגיש אותה? האם ניתן להסתמך על ההליך הפלילי בתביעה זו?

מהם שירותי הסיוע העומדים לרשות נפגעי עבירה?

אילו שירותי סיוע עומדים לרשותם של נפגעי עבירה? כיצד פונים לשירותים אלו? מהו היקף הסיוע הניתן?

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.