פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

הליך פלילי וזכויותיו של נפגע עבירה

חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א – 2001, הינו חוק אשר עוסק באופן פרטני ומקיף בזכויותיהם של נפגעי עבירות פליליות. החוק כולל זכויות והגנות שונות החל מהגשת התלונה, דרך החקירה המשטרתית והמשפט, וכלה בתקופת מאסרו של הנדון ולאחר שחרורו. החוק נכנס לתוקפו באופן מלא לאחר התקנת התקנות לנפגעי עבירה בשנת 2005.

נפגעי עבירה זכאים לזכויות שונות, במיוחד במהלך ניהול ההליך הפלילי. מטרתו של החוק הינה למנוע מלחצים או אלימות כלפי נפגע העבירה או מי מבחני משפחתו, וזאת מצד החשוד\נאשם\נדון, מקורביו או שלוחיו. להלן עיקרי זכויות נפגע העבירה במהלך ההליך הפלילי (רשימה זו מנוסחת כלפי נפגע העבירה אך היא תקפה גם לגבי קרובי משפחתו):
 

 • נפגע עבירה זכאי להגנה על כבודו, פרטיותו, ולכך שזכויותיו יינתנו לו תוך התחשבות בו ובזמן סביר.
 • נפגע עבירה זכאי לקבל הגנה מפני החשוד\נאשם\נדון או מי ממקורביו ושלוחיו. את ההגנה רשאי נפגע העבירה לבקש ממשטרת ישראל וממשמר בתי המשפט. לדוגמא, נפגע עבירה רשאי להמתין לדיון בעניינו באזור המתנה נפרד בבית המשפט, זאת תוך שהוא נמנע במגע עם הנאשם\נדון או מי ממקורביו.
 • נפגע עבירה זכאי לקבל מידע לגבי ההליך הפלילי המתנהל בעניין העבירה שבוצעה כלפיו. מידע זה יימסר לנפגע העבירה כל אימת שאין איסור על כך לפי דין וכל עוד המשטרה והפרקליטות סבורים שמסירת המידע לא תפגע בפרטיותו וכבודו של אדם. 
 • ישנם מספר גופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים אשר מעניקים סיוע לנפגעי עבירה. נפגעי עבירה זכאים לקבל מידע אודות גופים אלו ודרך הגישה אליהם. 
 • נפגע עבירה זכאי לעיין בכתב האישום הרלבנטי לעניינו ואף לקבל עותק ממנו (לעיתים, כתב האישום או פסק הדין מסייעים בהגשת תביעה אזרחית מקבילה כנגד הנאשם\הנדון). 
 • נפגע עבירה זכאי להיות נוכח במהלך הדיונים בבית המשפט, גם כאשר הם נערכים בדלתיים סגורות. כמו כן, נפגע העבירה זכאי להגיע לדיונים אלו בליווי אדם נוסף מטעמו. 
 • במידה והמשטרה ו\או הפרקליטות מחליטות לסגור את התיק בעניין עבירה בה נפגע, זכאי נפגע העבירה לדעת על כך. כמו כן, נפגע עבירה זכאי לדעת גם על החלטה לעכב הליכים בעניינו של החשוד\נאשם.
 • נפגע עבירה רשאי להגיש ערר בעניין סגירת התיק ליועץ המשפטי לממשלה או לגורם המתאים בפרקליטות.
 • נפגע עבירה זכאי לדעת על שחרור נאשם\חשוד ממאסר\מעצר במידה והוא שוחרר בתנאים אשר באים להגן על נפגע העבירה. 
 • נפגע עבירה זכאי לדעת הקשורים להליך הפלילי כגון מועדי דיונים (למעט הקראה), הכרעת הדין, גזר הדין והגשת ערעור. 
 • מסירת הצהרה – נפגע עבירה רשאי למסור הצהרה הנוגעת לעבירות שבוצעו כלפיו. הצהרה זו יכולה להימסר לחוקר ו\או לתובע והיא תוצג בפני בית המשפט בשלב הטיעונים לעונש. 
 • לעיתים, התובע יוכל לבקש מבית המשפט לגזור על הנאשם קנס אשר יועבר לטובתו של נפגע העבירה. 
 • נפגע עבירה זכאי, לאחר הרשעת הנאשם, להגיש כנגד האחרון גם תביעה לפיצויים בהליך אזרחי. כמו כן, נפגע העבירה זכאי לבקש כי השופט שהרשיע את הנאשם יהיה זה אשר ישפוט בין הצדדים בתביעה האזרחית.

זכויות נוספות לנפגעי מין ואלימות

נפגעי מין ואלימות זכאים לזכויות נוספות כגון הוראה בחוק על קיום המשפט בזמן סביר וביעילות (למניעת עינוי דין) ולכך שבבית המשפט או בחקירה המשטרתית לא ישאלו שאלות בנוגע לעברם המיני, כל אימת שהן לא קשורות לתיק הנוכחי. כמו כן, נפגעי עבירות מין ואלימות זכאים שפרטים מזהים לגביהם לא יימסרו לחשוד\נאשם\נדון. נפגעים אלו זכאים להביע עמדתם כאשר הנדון עומד בפני וועדת שחרורים או לאחר שהוגשה חנינה מצידו.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.