פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

האם התפטרות בגין הרעת תנאים בעבודה מהווה זכאות לפיצויי פיטורין?

עובדים אשר צברו למעלה משנה במקום עבודתם זכאים במסגרת חוק פיצויי פיטורים לפיצויים במידה ועבודתם מופסקת על ידי המעביד. זכות זו לפיצויים מוענקת לעובד מתוך הרציונאל שהפסקת העבודה לא הייתה תלויה בו. אי לכך, עובדים אשר בוחרים לעזוב את מקום העבודה מיוזמתם אינם זכאים לפיצויים מהמעסיק. חוקי המגן בעבודה העמידו לזכותם של עובדים, בקונסטלציות מסוימות, זכאות לפיצויי פיטורים גם במקום בו יחסי העבודה נעשו אגב התפטרות. 

 

התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים מוגדרת בסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים ונקראת בעגה המשפטית – התפטרות בדין מפוטר. סעיף 11א' לחוק קובע כי במידה ועובד התפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או בגין נסיבות אחרות ביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, נחשבת ההתפטרות כפיטורים לצורך חוק פיצויי פיטורים.

 

מהי הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה?

 

שימו לב, הרעת תנאים מוחשית איננה מוגדרת באופן מפורש בחוק ומדובר במבחן אותו חוקר השופט על פי תקדימי הפסיקה. כמו כן, פעמים רבות המעביד לא יודה בהרעת התנאים ועל מנת לקבל את פיצויי הפיטורים יהיה על העובד לפנות לערכאות המשפטיות.

 

מן הפסיקה ידוע כי הרעת תנאים מוחשית יכולה להיות יחס משפיל מצד המעסיק, פיגור בתשלום השכר במועד, תנאי העסקה מקפחים (בראי חוזה העבודה, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או נוהג), שינוי מקום העבודה, שינוי בהיקף העבודה (דרישה לשעות נוספות באופן בלתי סביר או עבודה בשבת), הפחתת שכר עבודה, פגיעה במעמד המקצועי, התכחשות להתחייבויות קודמות וכדומה.

 

האם פגיעה בזכויות קוגנטיות היא הרעת תנאים?

 

מעסיקים רבים נוטים שלא לעמוד בכל חוקי המגן כלפי העובדים כגון אי תגמול שעות נוספות, דמי הבראה, גמול בעבור עבודה בחג וכו'. במקום בו המעביד איננו משלם את זכויותיו של העובד כחוק, מדובר ב"נסיבות אשר יש בהם בכדי לראות התפטרות כפיטורים".

 

התפטרות לאחר הודעה למעביד

 

לא כל הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה מקימה לעובד באופן אוטומאטי את העילה להתפטר בדין מפוטר. הפסיקה הכירה בכך שלעיתים האצבע במקרים אלו הינה "קלה על ההדק". אי לכך, נקבע כי העובד חייב להודיע למעביד על הרעת התנאים (לדוגמא, אי תשלום השעות הנוספות) עוד בטרם התפטר. במידה והעובד הלין בפני מעסיקו לגבי הרעת התנאים, ומאמציו העלו חרס, רשאי הוא להתפטר תוך שהוא זוכה לפיצויי הפיטורים.

 

נטל ההוכחה

 

תביעות אשר עוסקות בהתפטרות בדין פיטורים מניחות את נטל ההוכחה על כתפיו של העובד. באשר לעילה לפיצויי פיטורין עקב התפטרות, נקבע כי על העובד להרים הנטל ולהוכיח שהנסיבות במקום העבודה היו כאלה שמלמדות על הרעה מוחשית בתנאי העבודה. כמו כן, עליו להוכיח בבית הדין לעבודה כי נתן הוא התראה לפני ההתפטרות והמעביד לא עשה די לתיקון המעוות. עוד נקבע בפסיקה כי יש לבחון את הטענה הסובייקטיבית של העובד בדבר הרעה בתנאי העבודה על פי אמת מידה אובייקטיבית. זאת ועוד, העובד חייב להוכיח קשר סיבתי בין הרעת התנאים להתפטרות.

 

במילים אחרות - לא בכל מקרה בו נגרם לעובד אי שביעות רצון או מורת רוח, יש לראות עילה המצדיקה את התפטרותו עם זכות לפיצויי פיטורין.

 

כיצד מוכיחים טענה זו?

 

הוכחה של הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה איננה דבר פשוט כלל ועיקר. אי לכך, עורכי דין ממליצים לעובדים לפנות לייעוץ משפטי בטרם הם נוקטים בצעדים חד צדדיים במקום העבודתם.

 

לדוגמא, במקום בו עובד טוען שלא שולמו לו שעות נוספות, עליו להוכיח גם את אי תשלום הגמול כנדרש וגם את הודעתו למעביד על העוול שנגרם לו. דוגמא נוספת, עובד הטוען שיחסו של המנכ"ל כלפיו היה מזלזל ומשפיל, צריך להוכיח טענתו על ידי שיחות מוקלטות, מכתבים רלבנטיים או עדות מצד עובדים נוספים במפעל שיתמכו בדבריו.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.