פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

תביעת ביטוח וסוגיית ההתיישנות

כאשר מתרחש אירוע ביטוחי המוליד עילת תביעה נגד חברת הביטוח, למבוטח יש שלוש שנים להגיש את התביעה לבית המשפט. תקופה זו נקראת תקופת ההתיישנות, אשר במהלכה ניתן להגיש את התביעה. תביעה המוגשת לאחר תקופת ההתיישנות דינה להידחות. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן להאריך את תקופת הביטוח, או לקבוע כי מרוץ ההתיישנות יחל במועד מאוחר יותר ממקרה הביטוח.

הסכמה להארכת תקופת הביטוח

מבוטח יכול, במקרים מסוימים, להשיג מכתב אשר מאריך את תקופת הביטוח. במכתב זה, חייבת להיות הסכמה חד משמעית וברורה מצידו של הגוף המבטח להארכת ההתיישנות (לדוגמא, המתנה לקבלת דו"ח אודות המקרה מביטוח לאומי או לסיום חקירת משטרה רלבנטית). יש לציין כי מדובר במקרים חריגים.

מהו המועד בו מתחילים למנות את תקופת ההתיישנות?

לשון החוק מגדירה את מועד תחילת תקופת ההתיישנות כמועד קרות האירוע הביטוחי. ברוב המקרים, קל להצביע על מועד זה, שכן מדובר על אירוע מתועד, בין אם על ידי חברת הביטוח, משטרה, בתי חולים או כל גורם רלוונטי אחר. לעומת זאת, ישנם מקרים אשר קשה יותר להצביע על מועד התרחשותם. לדוגמא, פגיעה אשר הנזק אשר נגרם ממנה אובחן במועד מאוחר יותר.

מהו הדין כאשר המבוטח לא מודע לכך כי התגבשה עילת תביעה כנגד המבטח?

מבוטחים מסוימים סובלים מנזקים כתוצאה מאירוע ביטוחי, וזכאים כתוצאה מכך לפיצויי, אך הם אינם יודעים זאת במועד התאונה. כאשר עובדות התביעה אינן ידועות למבוטח, מסיבות שאינן תלויות בו, ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה לגלותן, מתחילה תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לו עובדות אלה.

לדוגמא, אדם אשר נפגע בתאונת דרכים, אך איבחן פריצת דיסק כתוצאה מהתאונה רק לאחר שלוש שנים וחצי, יכול עדיין בנסיבות מסוימות להוכיח קשר סיבתי בין התאונה לנזק בגב. יודגש כי חברת הביטוח יכולה להציג מספר טיעונים כנגד תביעה זו כגון יכולתו של המבוטח לאבחן באופן מעמיק את הנזקים בגב לאחר התאונה, תלונות רפואיות בנוגע לכאבי גב אשר לא זכו לטיפול ההולם, קשר סיבתי בין נזקי הגב לגורמים שאינם קשורים לתאונה וכדומה.

פוליסת ביטוח המגבילה את תקופת ההתיישנות

חברות הביטוח מוסיפות לעיתים סעיפים לפוליסת הביטוח, כגון "הנכות הצמיתה חייבת להיקבע תוך עשרה חודשים מיום קרות האירוע הביטוחי", או "נכות הנגרמת לאחר 12 חודשים מיום קרות התאונה לא תוכר לעניין הפוליסה". סעיפים אלו יוצרים מעיין תקופת התיישנות סמויה קצרה יותר. בית המשפט פוסל סעיפים מהסוג הנ"ל, שכן חוק הביטוח אוסר על קיצור תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.

עצירת תקופת ההתיישנות

רק הגשת תביעה לבית המשפט תעצור את תקופת ההתיישנות. יודגש כי משא ומתן עם חברת הביטוח, לרבות ניסיונות להגעה לפשרה או תכתובות שונות, אינם עוצרים את מרוץ ההתיישנות. כאמור, ניתן לקבל מכתב הסכמה מחברת הביטוח לגבי הארכת תקופת ההתיישנות.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.