פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

התיישנות תביעת אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נפוץ כיום בקרב עובדים, אם כנספח לביטוח הפנסיוני ואם כחלק מביטוח המנהלים. לעיתים, ביטוח זה נרכש על ידי העובד באופן פרטי. ביטוח אובדן כושר עבודה מספק רשת ביטחון עבור עובדים במקרה של אובדן כושר העבודה שלא כתוצאה מתאונת עבודה (מקרה כגון זה מכוסה על ידי הביטוח הלאומי). תנאי פוליסות הביטוח של החברות השונות דומים בעיקרם וקובעים כי לאחר תקופת המתנה של שלושה חודשים, ממועד אובדן כושר העבודה, יקבל המבוטח עד 75% משכרו הרגיל עד לחזרת כושר עבודתו או עד גיל 65 (המוקדם מביניהם). על מנת לזכות בתגמולים אלה, העובד נדרש להוכיח כי אובדן כושר העבודה הגיע לרף של 75% (במרבית הפוליסות).

הגדרת אובדן כושר עבודה משתנה בהתאם לסוג הפוליסה - ישנן פוליסות המכסות מקרים של אובדן כושר עבודה מוחלט בלבד וישנן פוליסות המכסות מקרים של אבדן כושר העבודה לעיסוק הספציפי של המבוטח. פוליסת ביטוח, בהיותה חוזה, מעניקה למבוטח זכות משפטית מול חברת הביטוח. זכות משפטית זו כפופה לכללי ההתיישנות - כאשר עוברת תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק, מתפוגגת הזכות המשפטית. 
 

מהי תקופת ההתיישנות לעניין תביעת אובדן כושר עבודה?

פוליסת ביטוח אינה נחשבת לחוזה רגיל והמחוקק אף ייחד חקיקה בנושא - חוק חוזה הביטוח. הסיבה לכך היא שהצדדים לחוזה הביטוח אינם נתפסים כשווים - חברת הביטוח נתפסת כגוף חזק ועצמתי אל מול המבוטחים. בניגוד לתפיסה זו, אשר לפיה אמור המחוקק לחזק את מעמד המבוטחים אל מול חברת הביטוח, סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעת ביטוח הינה שלוש שנים, תקופה שהיא פחות ממחצית תקופת התיישנות תביעה אזרחית רגילה (העומדת על שבע שנים). חשוב לציין כי ההתיישנות אינה התיישנות מול חברת הביטוח - אלא מול בית המשפט.

התנהלות מול חברת הביטוח אינה עוצרת את שעון ההתיישנות, כלומר, אם מתנהל מאבק על הזכות לקבלת תשלום מחברת הביטוח במשך שלוש שנים - כל עוד המאבק אינו מגיע לערכאה משפטית, שעון ההתיישנות אינו נעצר ובתום שלוש השנים הללו לא ניתן יהיה לתבוע את החברה בבית המשפט, עקב התיישנות. חשוב לציין כי במידה וחברת הביטוח משלמת תגמולים עבור אובדן כושר עבודה ומחליטה להפסיקם - תקופת ההתיישנות מתחילה מחדש מעת הפסקת התשלום. כך, במידה והמבוטח מתנגד להפסקת התשלום, הוא יכול להגיש תביעה לבית המשפט במהלך שלוש השנים לאחר הפסקת התשלום על ידי חברת הביטוח.

יש לזכור כי עילת אובדן כושר העבודה עשויה להיות מוכרת על ידי בית המשפט כעילה מתחדשת. ישנן שתי גישות בפסיקה בכל הנוגע להתיישנות תביעות בגין אובדן כושר עבודה. לפי גישה אחת, עילת אובדן כושר העבודה מתגבשת פעם אחת במועד מקרה הביטוח. גישה שנייה אומרת כי עילת אובדן כושר עבודה מחדשת מדי חודש עקב היותה מצב קבוע. המשמעות של גישה זו היא שניתן בכל עת לתבוע תגמולים בשל אובדן כושר עבודה שלוש שנים אחורה ללא קשר למועד מקרה הביטוח. עם זאת, מכיוון שלא הוכרעה הגישה באופן וודאי עדיף לא לקחת סיכונים מיותרים. יש לשים לב למועד ההתיישנות ולפנות לבית המשפט טרם הגיע מועד זה.

לסיכום, תקופת ההתיישנות של עילה משפטית לפי חוזה ביטוח קצרה בהרבה מתקופת ההתיישנות לתביעה אזרחית רגילה ועומדת על שלוש שנים. על כן, במידה ונקלעים למאבק מול חברת הביטוח בנוגע לזכויות הנובעות מפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, לאחר מיצוי הפעולות מול חברת הביטוח, כדאי לפנות לבית המשפט בהקדם. כמובן, לפני פניה לערכאות משפטיות מומלץ להתייעץ עם עורך/ת דין.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.