פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

העדר רשומה רפואית

אנשים רבים, בארץ ובעולם, נפגעים בעקבות רשלנות רפואית מדי שנה. לעיתים מדובר בנזקים קלים ועוגמת נפש, ולפעמים גורמת הרשלנות הרפואית אף לקיצור תוחלת החיים או למוות. אי לכך, תביעות בעניין רשלנות רפואית מוגשות מדי שנה לערכאות המשפטיות השונות. מכיוון שמדובר בתביעות שעניינן ברפואה, ומשום ששופטים אינם רופאים מוסמכים, חייבת תביעה בגין רשלנות רפואית להיות מוגשת בצירוף חוות דעת רפואית.


חוות דעת זו הינה מסמך חתום בידי רופא, המפרט את הנסיבות הרפואיות הרשלניות אשר גרמו לנזקים מהם סובל התובע. המומחה הרפואי מטעם התביעה איננו אחד מן הרופאים אשר טיפלו בתובע. אי לכך, חוות דעתו מסתמכת על הגיליונות הרפואיים והרשומים הרלבנטיים נשוא התובענה. כיצד ניתן להוכיח, אם כן, רשלנות רפואית במקום בו הרשומים הללו חסרים ואינם מפורטים דיו?


מהי רשומה רפואית חסרה?


רשומה רפואית הינה כל מסמך אשר אמור להיות ממולא על ידי הרופא או אחד מאנשי הצוות הרפואי. מדובר בטופס אשפוז, תיק רפואי בקופת חולים, הפניה לבדיקה ספציפית, גיליון ניתוח, גיליון לידה ועוד. בתי המשפט רואים בחומרה מקרים בהם הרופאים אינם מבצעים את עבודתם כנדרש ואינם ממלאים את הרשומות הרפואיות על פי החוק.


אין אנו עוסקים רק בחובה חקוקה העולה מחוק זכויות החולה. מדובר גם בטיפול הרפואי הסביר – לאמור, כאשר החולה עובר בין רופאים שונים במהלך טיפוליו, יכולים אלו להתחקות אחר מצבו הבריאותי רק בכפוף לרשומות הרפואיות. לדוגמא, אורטופד צריך לדעת כי המטופל שלפניו התלונן לפני כשנה על כאבים בגב התחתון, בעת ביקור אצל רופא המשפחה. אי מילוי רשומה רפואית כנדרש עלול להיות לכשעצמו רשלנות רפואית.


רשלנות רפואית – העברת נטל הראיה


תביעות בסוגיות נזיקין מטילות את נטל הראיה (נטל ההוכחה) על כתפיו של הטוען לרשלנות. משמע, התובע צריך להוכיח כי הרופאים אשר טיפלו בו העניקו לו טיפול רשלני. הפסיקה הכירה בכך שרשלנות רפואית במילוי המסמכים הרפואיים פוגעת ביכולתו של התובע להוכיח את הנזקים שנגרמו לו. לדוגמא, לולא היו רישומים לגבי הליך הלידה, כיצד ניתן להוכיח שהרופא לא חתך בזמן את חבל הטבור?


בכדי למנוע מרופאים להתחמק מרישום מדויק של הנתונים גם לגבי מהלכים העולים כדי רשלנות, מעבירה רשומה רפואית חסרה את נטל הראיה לכתפי ההגנה. במילים אחרות – במקום בו נגרמו לתובעים נזקים ראייתים להוכיח את טענותיהם, וזאת בגלל רשלנות במילוי הרשומה הרפואית, יצטרכו הרופאים להוכיח את אי רשלנותם. מדובר בנטל כבד ביותר אשר מביא פעמים רבות לקבלת התביעה.


לא כל רישום חסר הוא רשלנות


שימו לב, לא בכל מקרה בהם הרישומים הרפואיים לוקים בחסר, קיימת עילה להעברת נטל הראיה בבית המשפט. פעמים רבות מדובר בהליכים אשר אירעו לפני שנים רבות, והרשומים הרפואיים אמנם חסרים אך הולמים את התקופה נשוא התובענה (לדוגמא, רישומים בכתב יד על גבי כרטיסיות).


בתי המשפט בוחנים את הרשומה הרפואית בראי התקופה בה נוצרה עילת התביעה, ולא על פי הסטנדרט הנהוג כיום. רשומה רפואית מצומצמת יכולה גם היא להיות קבילה בבית המשפט, במקום בו רופאים אחרים מאותו התחום יעידו כי הם מבינים את משמעות הדברים ויכולים להתחקות אחר מצבו של החולה.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.