פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

הסכם קיבוצי, צו הרחבה ומה שביניהם

הסכם קיבוצי, צו הרחבה ומה שביניהם

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה קובעים חלק ניכר מתנאי העסקתם של עובדים בישראל.
עובדים רבים מודעים לכך שזכויות וחובות מסוימות, המהווים חלק מיחסם עם המעביד, מקורם בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה אולם לא תמיד מובנים מונחים אלה די צרכם.

מהו הסכם קיבוצי

 

ברמה העקרונית - הסכם קיבוצי הוא הסכם בין המעסיק לנציגות העובדים אשר קובע בהסכם אחד את התנאים של כל העובדים והוא חל על כולם. בדרך כלל הסכם זה מתייחס לנושאים שונים בתחום יחסי העבודה - חופש, הבראה, חגים, שכר, פנסיה, פיצויים, עבירות משמעת וכו'

 

בדרך כלל בהסכם זה זוכים העובדים לתנאים משופרים כי יכולת המיקוח שלהם מול המעסיק גבוהה יותר

 

האפשרות להסדיר יחסי עבודה באמצעות הסכמים קיבוציים מקורה בחוק הסכמים קיבוציים (תשי"ז - 1957) על התוספות והעדכונים שנערכו בו.
הסכם קיבוצי נועד לאפשר למעביד לדון ולסכם תנאי עבודה עם נציגים מקרב העובדים, בדרך כלל בדמות וועד עובדים נבחר, ולא ישירות מול כל עובד ועובד. קשה לתאר כיצד ניתן היה להסדיר יחסי עבודה במקומות מרובי עובדים ללא מנגנון ההסכם הקיבוצי.

בחוק הסכמים קיבוציים נקבעו תנאים שרק כאשר הם מתקיימים במקביל יחשב הסכם עבודה להסכם קיבוצי. התנאי הראשון הוא שיהיה זה הסכם בין מעסיק לארגון עובדים, דהיינו עובד בודד לא יכול להיות צד בהסכם קיבוצי.
תנאי נוסף הוא שההסכם ירשם כדין אצל הממונה הראשי על יחסי העבודה (במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה - משרד התמ"ת (מאז מונה השר נפתלי בנט לעמוד בראש המשרד, בשנת 2013, שונה שם המשרד ל - משרד הכלכלה).
תנאים נוספים החלים על הסכמים קיבוציים נוגעים לנושאים שיכולים להיכלל בחובו.
עוד מסדיר חוק הסכמים קיבוציים את האופן בו משפיעים הסכמים קיבוציים על זכויות המוקנות לעובדים מכוח החוק או מכוח הסכמים אחרים כאשר העיקרון המנחה הוא להעדיף את טובת העובד.

הסכם קיבוצי מיוחד והסכם קיבוצי כללי

חוק הסכמים קיבוציים מכיר בשני סוגי הסכמים קיבוציים, הסכם קיבוצי מיוחד והסכם קיבוצי כללי.
הסכם קיבוצי מיוחד נחתם בין מעביד מסוים (או ארגון מעבידים המייצג אותו) לבין ארגון העובדים המייצג את העובדים שעליהם יחול ההסכם.
הסכם קיבוצי כללי הוא כזה החל על ענפי עבודה מסוימים (למשל ההובלה) או על כלל המשק, על אזור גיאוגרפי מסוים או על כל שטח המדינה. הסכם קיבוצי כללי נחתם בין ארגון העובדים היציג לענף המדובר (או הסתדרות העובדים הכללית כאשר מדובר על כלל העובדים השכירים במשק) לבין ארגון המעבידים (למשל התאחדות התעשיינים, התאחדות הקבלנים והבונים, מרכז השלטון המקומי (ארגון מעבידים של הרשויות המקומיות) ועוד).

צו הרחבה
צו הרחבה הוא מנגנון המאפשר הנחלת נורמות בתחום יחסי עובד/מעביד.
חוק הסכמים קיבוציים מעניק לשר העבודה (שוב, מאז 2013 זהו למעשה שר הכלכלה) סמכות להרחיב, באמצעות צו הרחבה, את תחולתן של הוראות הסכם קיבוצי כללי כך שיחולו על עובדים ומעבידים נוספים (ואפילו על כלל העובדים במשק). לא ניתן להוציא צו הרחבה להסכם קיבוצי מיוחד (אלא רק להסכם קיבוצי כולל).

מרגע שנכנס לתוקפו צו הרחבה ההוראות מן ההסכם הקיבוצי הכללי נשוא הצו הופכות לחלק מחוזה העבודה בין העובדים והמעבידים שצו ההרחבה הכניסם לכלל אלה עליהם חל ההסכם הקיבוצי.
צו הרחבה לעולם לא יגרע מזכויותיהם של עובדים אלה רק יוסיף עליהם.

כלומר - אם ישנו הסכם קיבוצי בין עובדים בענף האבטחה המאוגדים במסגרת ההסתדרות, ניתן באמצעות צו הרחבה להחיל את ההסכם על כלל עובדי ענף האבטחה בישראל ולא רק על אלו המאוגדים. המשמעות היא שצווי הרחבה למעשה מחילים את הזכויות שנקבעו בהסכמים קיבוציים על כלל העובדים.צווי הרחבה מרכזיים שכולנו מכירים הינם אלו הקובעים תשלום דמי נסיעות, דמי הבראה והפרשה לפנסיה.

תפקידם של צווי הרחבה
לצווי הרחבה תפקיד כפול. מחד הם מאפשרים לרשות המבצעת לקבוע תנאי עבודה מינימאליים לכלל העובדים השכירים במשק או לחלקם (למשל לעובדים בענף מסוים). זאת ללא קשר לעניין השתייכות העובדים לארגון עובדים מסוים.
תפקיד חשוב נוסף של צווי הרחבה הוא למנוע ממעסיקים שאינם שייכים לארגון מעסיקים להשיג לעצמם יתרון תחרותי על ידי הענקת תנאים נחותים לעובדיהם. צווי ההרחבה מאפשרים חיוב מעסיקים כאלה להעניק גם לעובדיהם זכויות ותנאים שמעסיקים המאורגנים במסגרת ארגון מעסיקים התחייבו בהסכם קיבוצי להעניק לעובדיהם.

 

 

 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.