פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

הטרדה מינית בעבודה

מקומות עבודה רבים עלולים להיות קרקע נוחה לניסיונות הטרדה מינית של עובדות (ועובדים). הטרדה מינית הינה עבירה פלילית חמורה, אשר עלולה להביא להגשת כתבי אישום פליליים כנגד החשודים בה. כמו כן, מדובר במעשים אשר אין להם מקום בחברה, והם גורמים להשפלה ופגיעה בכבודו העצמי של הקורבן. 

 

על פי סקר שנערך לאחרונה במכללה האקדמית תל חי, עולה כי למעלה מ-80% מהנשים הרווקות בישראל הוטרדו בעבודתן לפחות פעם האחת. הסקר, בעריכתה של ד"ר אביגיל מור, מצא גם כי רק כ-3% מנשים אלו הגישו תלונה בעניין לגורמים הרלבנטיים. בשנת 1988 נכנס המושג "הטרדה מינית" לראשונה לדיני העבודה, במסגרת חוק שוויון הזדמנויות במקום העבודה. עשר שנים לאחר מכן נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית, אשר הגדיר גם הוא קווים אדומים ברורים בנושא.

 

מהי הטרדה מינית?

 

המושג "הטרדה מינית" טומן בחובו מגוון רחב של מעשים והתנהגויות העולות כדי הטרדת עובד על רקע מיני. הטרדה מינית יכולה להיות באמצעות איומים בעלי אופי מיני (ניסיון להבטיח לעובדת קידום בתמורה לקרבה מינית), התנהגות עם רמיזה מינית (מבטים שאינם משתמעים לשני פנים, חשיפת איברים בפרהסיה), הטרדה מינית פיסית (מגע מיני ללא הסכמה), הטרדה מינית מילולית (מחמאות, הערות בעלות אופי מיני) או כל פעולה אשר מטרתה להשיג הישגים בתחום המיני ללא הסכמה מן הצד השני.

 

כמו כן, פעמים רבות נובעות הטרדות מיניות מכך שצד אחד מעוניין בקרבה מינית (באופן רומנטי) ואילו הצד השני לא רוצה בכך. הצעות חוזרות ונשנות בעניין זה עלולות להיחשב כהטרדה מינית בבית הדין לעבודה. עם זאת, שימו לב, הפסיקה הכירה בהבדל בין הטרדה מינית מילולית או התנהגותית שאירעה פעם אחת (בגבולות הסביר), לבין אירוע אשר חזר על עצמו פעמים רבות.

 

מהו ניצול יחסי מרות?

 

על פי רוב, בכדי שהתנהגות בעלת אופי מיני תחשב כהטרדה מינית, יהיה על הקורבן להוכיח בבית המשפט כי הוא הביע דעתו על כך שהוא אינו מסכים למהלכים המיניים בינו לבין המטריד. עם זאת, הפסיקה והחקיקה הכירו בכך שבמקום העבודה קיימים בד"כ יחסי מרות בין העובד למעביד. אי לכך, במקום בו העובד נמנע מלהביע את דעתו באופן מפורש, וזאת בגין יחסי המרות בין המעביד לבינו (וחששו מהרעת תנאים במקום העבודה), טענתו להטרדה מינית יכולה להתקבל בבית הדין לעבודה גם אם לא נעשתה התנגדות מפורשות בזמן המעשה.

 

מהי התנכלות לעובד על רקע מיני?

 

במקרים רבים מנסה המטריד לזכות בחיבתו של הקורבן, אך זה מגיב כלפיו בשלילה. אי לכך, לא אחת פונה המטריד, מחמת הכעס, לעשות כל שביכולתו על מנת להתנכל למוטרד. שימו לב, החוק למניעת הטרדה מינית אוסר במפורש על עובד להתנכל לעובד אחר בגין סירוב לקשר מיני או רומנטי. לדוגמא, עובדת בחברת נדל"ן הגישה לאחרונה תביעה לבית הדין לעבודה, ובה טענה כי יחסו החם והמבין של המפקח שהיה אחראי עליה, השתנה לבלי היכר לאחר שהשיבה לחיזוריו בשלילה. בית הדין לעבודה קיבל את טענותיה של העובדת וקבע כי ההתנכלויות במקום העבודה נבעו מסירובה של האחרונה להיענות להצעות המפקח. אי לכך, נפסקו בעבורה פיצויים בגין הטרדה מינית על סך 25,000 שקלים.

 

מהי חובת המעביד במקרה של הטרדה מינית בעבודה?

 

על פי החוק, המעביד מחויב בנקיטת אמצעים סבירים על מנת למנוע מקרים של הטרדה מינית במקום העבודה. החוק קובע כי המעביד חייב לדאוג לדרך יעילה להגשת תלונה בגין הטרדה מינית בעבודה. במידה ומוגשת תלונה זו, על המעביד לפעול ללא ליאות בכדי לברר את העניין ולטפל בו ביעילות. כמו כן, חובה על המעביד למנוע הישנות של מקרים אלו ועליו סייע לקורבן להמשיך הלאה. במקום עבודה בו מועסקים 25 עובדים לפחות, חייבת להיות הגדרה ברורה של תקנון ובו ניסוחו של החוק למניעת הטרדה מינית. 
 

נשיא בית הדין לעבודה בדימוס, סטיב אדלר, התייחס בפסיקתו לחובתו של המעסיק למנוע הטרד המינית - "על המעביד לדאוג לכך כי העובדת תהיה חופשית מהטרדה מינית בעבודה. עליו לשמור על כבוד העובדת אשר מועסקת על ידו ולפעול על מנת להגן על פרטיותה. מדובר אפוא בחובה זו אשר נובעת הן מחוזה העבודה והן מהחובה לקיים החוזה בתום לב", כותב אדלר, "הזכות להגנה מפני הטרדה מינית הינה מהזכויות שנקבעו בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מתקנת הציבור, ומסעיף 7 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה".  
 

קראו עוד בתחום:

מה נחשב כהטרדה מינית בעבודה?

מהי הטרדה מינית בעבודה? היכן עובר הגבול בין חיזור לבין הטרדה?

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.