פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

איך מוכיחים מחלת מקצוע?

המוסד לביטוח הלאומי מספק לעובדים בישראל כיסוי ביטוחי מפני פגיעות עבודה. המונח פגיעת עבודה כולל גם מחלת מקצוע. הכרה בעובד כחולה במחלת מקצוע, כלומר, כנפגע עבודה, מזכה אותו בפיצוי על אבדן שכר, טיפול רפואי חינם במחלה ואף בקצבת נכות, במידה ומחלתו גרמה לנכות מסוימת. מאמר זה עוסק בדרישות להוכחת מחלת מקצוע.

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות, העובד חלה בה עקב עבודתו אצל המעביד או מטעמו. אם העובד עצמאי- חלה במחלה עקב העיסוק במשלח ידו. מסעיף זה נובעים שני תנאים עיקריים להכרה:

תנאי א': מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות

סעיף 85 מסמיך את שר העבודה והרווחה לקבוע בתקנות מחלות שונות, אשר הקשר בינן לבין תנאי עבודה מסוימים מוכר וידוע. על מנת שיוכר העובד כחולה במחלת מקצוע עליו להוכיח כי חלה במחלה המופיעה בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעת עבודה). בנוסף, קיימת דרישה לכך שהמחלה החלה בזמן שהייתה מוגדרת בתקנות כמחלת מקצוע.

תנאי ב': קשר סיבתי בין תנאי העבודה למחלה

לא כל עובד שחלה במחלה המפורטת בתקנות הביטוח הלאומי נחשב לנפגע עבודה. על העובד שחלה במחלה הקבועה בתקנות להוכיח כי אכן המחלה נבעה כתוצאה מתנאי העבודה. ליקוי שמיעה לא בהכרח נובע מתנאי עבודה, אלא יכול לנבוע מחשיפה לרעש בשעות הפנאי (במועדונים והופעות למשל). מחלת צוללנים יכולה להיגרם לצוללן עקב עבודתו, אולם יתכן שהחולה בה מרבה בצלילות מעבר לשעות העבודה וזהו למעשה הגורם למחלתו. כמו כן, הפסיקה קבעה כי גם אם החשיפה לסיכון במהלך העבודה מגדילה במעט את הסיכון לחלות במחלה - אין בכך מספיק כדי להקים קשר סיבתי הנדרש בין העבודה למחלה. נדרש שתרומת תנאי העבודה למחלה תהיה משמעותית.

לשם הוכחת הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה למחלה, נדרשת חוות דעת רפואית של מומחה. כמו כן יש להוכיח את התקיימות תנאי העבודה המזיקים במקום העבודה. יש לציין כי קיימת חזקה לפיה מתקיים קשר סיבתי בין תנאי עבודה מסוימים המוגדרים בתקנות לבין מחלות מקצוע מסוימות המוגדרות בתקנות אף הן.

מה קורה אם המחלה אינה מופיעה ברשימת מחלות המקצוע בתקנות?

ישנם מצבים בהם עובדים חולים במחלה כתוצאה מתנאי עבודתם, אולם מחלה זו אינה מופיעה ברשימת מחלות המקצוע בתקנות הביטוח הלאומי. על מנת למנוע מצב בו אותם עובדים יפלו בין הכיסאות, פיתחה הפסיקה את דוקטרינת המיקרוטראומה. לפי דוקטרינה זו, כאשר המחלה נגרמה בשל הצטברות פגיעות קטנות בלתי מדידות לאורך זמן כתוצאה מתנאי העבודה - יוכר העובד החולה כנפגע עבודה. דוקטרינת המיקרוטראומה אפשרה לבית המשפט להכיר בחולים רבים אשר לא היו מוכרים בדרך אחרת, כנפגעי עבודה. בין היתר הוכרו באמצעות הדוקטרינה חולי סרטן העור (אשר חלו עקב חשיפה מוגברת לשמש במהלך עבודתם) ועובדים אשר סובלים מפגיעות גב שונות. גם כאן, כדי להוכיח כי המחלה נגרמה כתוצאה מהצטברות פגיעות מזעריות לאורך זמן נדרשת חוות דעת מומחה.


לסיכום,

ניתן לומר כי לצורך הוכחת מחלת מקצוע הדבר החשוב ביותר שיש להציג הינו חוות דעת מומחה, אשר תוכיח את הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה למחלה. מכיוון שמדובר בתביעה משמעותית ומורכבת, כדאי להתייעץ עם עורך/ת דין טרם הגשתה למוסד לביטוח הלאומי.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.