פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

האם הודעה מוקדמת יכולה להינתן בע"פ?

בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות נקבע שמעביד ייתן לעובד הודעה מוקדמת בכתב בו יצוינו תאריך מסירת ההודעה ומועד כניסתם לתוקף של הפיטורין, ובאופן דומה עובד נדרש למסור הודעה מוקדמת בכתב למעסיק במקרה שהוא בוחר להתפטר. 

למרות קביעה זו בחוק בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבע שוב ושוב שדרישה זו היא ראייתית בלבד, דהיינו שמטרתה רק לאפשר הוכחה שאכן ניתנה הודעה מוקדמת.
אם יכול עובד או מעביד הנדרשים להוכיח בבית הדין שמסרו הודעה מוקדמת כמתחייב בחוק הרי שאין הכרח שהייתה זו הודעה מוקדמת בכתב. כך למשל כאשר ההודעה המוקדמת ניתנה בנוכחות אנשים נוספים היכולים להעיד על מסירתה.
כידוע ניתן לתבוע פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת אולם לא ניתן לעשות זאת רק בגלל שההודעה ניתנה בעל פה. בהחלט ייתכן שהודעה מוקדמת בעל פה תיחשב כהודעה מוקדמת כשרה לכל דבר ועניין, כל זאת בכפוף לכך שניתן להוכיח שאכן נמסרה ושנכללו בה הפרטים הדרושים.

שאלות ותשובות נוספות בנושא

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.