פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

הודעה לעובד

חוקים רבים במשפט העבודה נועדו להגן על זכויותיהם של עובדים ולמנוע את ניצולם שלא כדין. אחד מחוקים אלו הינו חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002. מטרת חוק זה הינה להביא לידיעתו של העובד את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי תנאי העסקתו. הוראות החוק חלות על כל עובד אשר תקופת העסקתו אמורה להיות חודש ימים או יותר. 

 

המעביד מחויב, על פי הוראת החוק, למסור לעבוד את כל הפרטים הקשורים למשרתו ותפקידו, לכל היותר עד 30 ימים מיום תחילת העבודה. הודעה זו חייבת להימסר לעובד בכתב והיא איננה מהווה חוזה עבודה. כמו כן, הודעה זו איננה יכולה לבוא בסתירה לחוקי מגן בדיני העבודה, הוראות הסכם קיבוצי החלות על הצדדים או חוזה עבודה אישי אשר נחתם בין העובד למעסיקו.

 

מה אמורה לכלול ההודעה לעובד?

 

  • זהות המעביד וזהות העובד.
  • תאריך תחילת העבודה והתקופה הרלבנטית לגבי החוזה הקושר בין הצדדים (תקופה קצובה, תקופה בלתי קצובה, עבודה למשימה מוגדרת וכו').
  • עיקרי התפקיד בו כרוכה המשרה.
  • שמו ותואר תפקידו של האחראי הישיר על העובד.
  • שכר העבודה לרבות היקפו, מועד התשלום, דירוגו על פי הסכם קיבוצי רלבנטי ועוד.
  • אורכו של יום עבודה ושעות העבודה (לדוגמא, האם מתקיימת עבודה בימי שישי או שבת).
  • מהו יום המנוחה השבועי הרלבנטי לעניינו של העובד.
  • התנאים הסוציאליים אשר מוענקים לעובד במסגרת תפקידו ומהם הגופים אליהם מעביר המעביד כספים בעבור העובד (לדוגמא, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וכו').
  • במקום בו חלים על המעביד הסכמים קיבוציים, עליו לציין זאת בהודעה לעובד.
  • במקרים בהם מדובר בעבודה דרך חברת כוח אדם או קבלן שירותים, יש לציין את הסמכויות השונות בשרשרת ההנהלה אשר מעל העובד. כמו כן, המעביד יציין מיהו הקבלן ומיהו מעסיקו של העובד בפועל.

 

מהות התביעות העוסקות בחוק הודעה לעובד

 

מרבית התביעות המוגשות לבית הדין לעבודה, אשר מקור עילתן הינו חוק הודעה לעובד, עוסקות בעיקר במחלוקת בין עובדים למעבידיהם בנוגע לשכר, שעות, עמלות, בונוסים וכדומה. כמו כן, על פי החוק, המעביד חייב ליידע את העובדים בנוגע לשינויים צפויים בחברה (כגון צמצומים) כחודש לפחות לפני שהם נכנסים לתוקפם. מעביד אשר לא פעל באופן זה עלול להתמודד עם סוגיה זו במסגרת דיון בבית הדין לעבודה.

 

דוגמא להפרת חוק הודעה לעובד

 

בית הדין לעבודה נדרש לדון לא אחת בתביעות העוסקות בהפרה של חוק הודעה לעובד. דוגמא נפוצה לכך היא שינוי חד צדדי של תנאי ההעסקה ושכרו של העובד, מבלי ליידע על כך את האחרון. במקום בו שונו תנאי ההעסקה של עובד, מבלי שהוא קיבל על כך הודעה מראש לפי הוראות החוק, מדובר בהפרת חובה חקוקה הרובצת לפתחו של המעביד.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.