פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

כיצד מגישים בקשה לפיטורי עובדת בהריון?

 להעסקת עובדת בהריון השלכת רבות כולל הגבלות שונות על האפשרות לפטרה הן במהלך ההיריון והן בתקופה שלאחר הלידה. מעביד הבוחר בכל זאת לפעול על מנת לפטר עובדת במהלך הריון חייב לקבל לכך היתר מן הממונה על נושא זה (הגורם שהוסמך לכך על ידי שר הכלכלה, בעבר שר התמ"ת).
קיים נוהל מסודר בו מפורטות הנסיבות בהן נדרש היתר כזה וכיצד צריך לפעול כדי לנסות לקבלו. חשוב לציין כי אותו נוהל תופס גם כאשר מדובר בפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה.
על המעביד לפנות לממונה בקשה על גבי טופס מיוחד ואליה יצרף מסמך המנמק את בקשתו. עותק מכל המסמכים המוגשים לממונה יימסר גם לעובדת. אם מדובר בקבלן כוח אדם עליו לוודא שהמעסיק בפועל, אם העובדת הועסקה אצלו שישה חודשים לפחות, מכין את כל המסמכים להגשת הבקשה ומעבירם אליו כדי שיגישם. אם מדובר בעובדת קבלן שהועסקה פחות משישה חודשים אצל מעסיקה האחרון קבלן כוח האדם הוא שיכין ויגיש את הבקשה לקבל היתר לפטרה.
לאחר הגשת הבקשה יוזמנו הצדדים לגביית גרסה. העובדת תידרש למסור תגובה בכתב לטענות המעביד לפחות שבעה ימים לפני מועד גביית הגרסה.
הממונה יכול לדרוש השלמות ובירורים נוספים ויפעל למסור החלטתו בתוך שלושים יום ממועד הגשת הבקשה. ניתן לערער על החלטתו בבית הדין לעבודה בתוך 45 יום מהיוודעה. בדרך כלל כמחצית מהבקשות מאושרות וכמחצית נדחות - כל מקרה לגופו. 

 

שאלות ותשובות נוספות בנושא

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.