פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

לאיזה בית דין לעבודה יש להגיש את התביעה?

 בארץ פועלים חמישה בתי דין אזוריים לעבודה ובית דין ארצי לעבודה. בתי דין אזוריים לעבודה נמצאים בתל אביב, חיפה, באר שבע, נצרת וירושלים, בית הדין הארצי לעבודה הוא בירושלים.
אל בית הדין הארצי מוגשים ערעורים על פסקי דין שנתקבלו בבתי הדין האזוריים לעבודה ותביעות מסוגים עבורן הוא ערכאת הדיון הראשונה (למשל תובענות בין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים, עתירות העוסקות ברישוי חברות כוח אדם ועוד). בכל מקרה אחר יש להגיש את התביעה לבית דין אזורי לעבודה וצריך לבחור, מבין חמשת בתי הדין האזוריים לעבודה, את זה שלו הסמכות לדון בתביעה. יתכנו מקרים בהם מוקנית סמכות דיון ליותר מבית דין אזורי אחד ולחילופין ישנם מקרים שאינם נופלים לתחום הסמכות של אף אחד מהם. ברוב רובם של המקרים ניתן לקבוע לאיזה בית דין לעבודה להגיש את התביעה לפי סוג התביעה ונתונים כגון מקום מגורי התובע, כתובת מקום העבודה, היכן בוצעה העבודה בפועל ועוד.

כל תביעה שעניינה סכסוך בין עובד ומעביד (כולל על עצם קיום יחסי עובד מעביד) תוגש לבית הדין האזורי לעבודה שבאזור שיפוטו  נמצא מקום העבודה או ששם בוצעה העבודה בפועל.


תביעות כנגד קופות גמל יוגשו לבית הדין האזורי לעבודה שבתחום שיפוטו גר התובע, כך גם במקרה של תביעות כנגד ארגון עובדים אלא אם נקבע אחרת בתקנון הארגון.


תביעה כנגד הביטוח הלאומי תוגש לבית הדין האזורי לעבודה שבתחום שיפוטו גר התובע אלא אם מעורב בה שירות התעסוקה, במקרה כזה תוגש התביעה לבית הדין שבאזור שיפוטו שוכנת לשכת התעסוקה הרלוונטית. 

 

שאלות ותשובות נוספות בנושא

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.