פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

ביטוח אחריות מקצועית, מהו?

ביטוח אחריות מקצועית הינו פוליסת ביטוח אשר מכסה בעל מקצוע חופשי במקרה בו מוגשת נגדו תביעה בגין נזק אשר נגרם על ידו (או מי מטעמו) לצד שלישי. במילים אחרות, מבוטח אשר התרשל בתפקידו, או ביצע טעות הקשורה לתפקידו, וגרם על ידי כך נזק לאדם אחר, יזכה לכיסוי מחברת הביטוח באם תוגש נגדו תביעה נזיקית. ביטוח אחריות מקצועית יכול להתאים לכל אדם העוסק במקצוע חופשי כגון רופא, עורך דין או כל מקצוע אחר אשר נושא עימו אחריות כלפי אנשים אחרים.

חשוב מאד לבדוק את תנאי פוליסת הביטוח לפני ההתקשרות, שכן לכל בעל מקצוע יש צרכים שונים ומידת אחריות שונה כלפי צדדים שלישיים. לפיכך, יש לבדוק האם פוליסת הביטוח מתאימה לצרכיו בעל המקצוע. כמו כן, מומלץ לעדכן את פוליסת הביטוח מעת לעת, בהתאם לשינויים התעסוקתיים של המבוטח, שכן ייתכן מצב בו המבוטח מעוניין להרחיב את עסקיו לתחום אשר אינו כלול בפוליסת הביטוח (פעולה אשר מותירה את המבוטח חשוף לתביעות בתחום זה).

מודעות ציבורית גוברת

בשנים האחרונות, גברה באופן משמעותי המודעות הציבורית בנוגע לזכותם של נפגעי רשלנות מקצועית לפנות לערכאות המשפטיות. אי לכך, בעלי מקצוע רבים מבטחים עצמם בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית. כיום, כמעט כל חברה או בעל מקצוע דואג לביטוח מקצועי, כזה או אחר. יודגש כי יש לבחון היטב האם מדובר בפוליסת ביטוח סיכונים כלפי צד ג' או ביטוח אחריות מקצועית. ישנם מקרים רבים בהם האופציה הראשונה אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנותו של בעל המקצוע.

אחריות מקצועית על בסיס הגשת תביעה

פוליסות ביטוח מגנות על המבוטחים, בדרך כלל, בגין אירועי ביטוח אשר נגרמו במהלך תקופת הביטוח. עם זאת, ישנן פוליסות ביטוח אחריות מקצועית אשר מגנות על המבוטח גם בגין אירועים שהתרחשו בטרם רכישת הפוליסה. מדובר בפוליסת אחריות מקצועית על בסיס הגשת תביעה. יש להדגיש כי בחוזה הפוליסה חייבת להיות הסכמה מפורטת בנוגע לתקופה הרטרואקטיבית המדוברת, המקרים הנכנסים בגדרה, וכדומה. לדוגמא, לעיתים פוליסת אחריות מקצועית עבור עורכי דין כוללת סעיף הקובע שהפוליסה מכסה את המבוטח גם במקרים של השמטה, רשלנות או טעות אשר התרחשו במהלך תקופת הביטוח או ב-15 השנים אשר קדמו לתחילת הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית על בסיס אירוע

ביטוח אחריות מקצועית על בסיס אירוע הינו ביטוח אשר מכסה מבוטח כאשר נגרם נזק לצד שלישי, וזאת כל אימת שהאירוע בו נגרם הנזק התרחש בזמן תקופת הפוליסה. דהיינו, מבוטח אשר גרם נזק לצד שלישי, על ידי פעולה המכוסה בפוליסה, שהתרחשה בזמן תקופת הפוליסה, יכוסה על ידי חברת הביטוח גם אם התביעה הוגשה לאחר פקיעת הפוליסה. לעומת זאת, פוליסה מסוג זה לא תכסה מבוטח אשר האירוע בו אירע נזק התרחש לפני רכישת הפוליסה, והתביעה הוגשה בתקופת הפוליסה.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.