פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

פיטורי עובדת בהריון לאחר חצי שנה

נשים רבות אשר נכנסות להריון במהלך העבודה, "זוכות" לא אחת לשינוי היחס כלפיהם. לא אחת, מעסיקים אינם מקבלים בברכה את הריונה של העובדת, וזאת משום שהם חוששים מירידה בתפוקת עבודתה במהלך ההריון, ויציאתה לחופשת לידה לאחר מכן. אי לכך, מעסיקים אלו עלולים לראות בהריון עילה לפיטורים או הרעת תנאים. המחוקק, אשר הכיר בבעיה זו, קבע הגנות רבות על עובדות בהריון, החל מאיסור פיטורים ללא אישור הממונה על חוק עבודת נשים, דרך פיצויים מוגדלים במקום שנעשה לעובדת עוול, וכלה בהעברת הנטל לכתפי המעביד בבית המשפט.

איסור פיטורים אחרי חצי שנה, חוק עבודת נשים

על פי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, מעביד אינו רשאי לפטר עובדת בהריון אשר טרם יצאה לחופשת לידה. פיטורים אלו יכולים להיות ברי תוקף רק בכפוף לאישור של שר העבודה והרווחה. החוק קובע כי השר לא יתיר את הפיטורים במידה ולדעתו הם קשורים להריון. יש לציין כי סעיף זה לחוק חל על נשים אשר מועסקות במקום עבודתן שישה חודשים לפחות.  באותו האופן, החוק מגן גם על עובדות המועסקות דרך קבלנים וחברות כוח אדם. לדוגמא, בקשה לאישור פיטוריה של עובדת המועסקת דרך קבלן, חייבת לבוא גם מטעם הקבלן וגם מטעם המעסיק בפועל. במקום בו העובדת פוטרה שלא כדין - עלולים שני הצדדים למצוא עצמם על "ספסל הנתבעים" בבית הדין לעבודה. בנוסף, עובדת אשר חוזה ההעסקה שלה מסתיים בתקופת ההריון, זכאית להאריך את החוזה לתקופה בלתי מוגבלת עד לחזרתה מחופשת הלידה.

הרעת מוחשית ופגיעה בתנאי העבודה והשכר

מעסיקים רבים אשר מעוניינים להביא להפסקת עבודתה של אישה הרה, נוטים לנקוט בשיטה של "לגרום לה להתפטר". לא אחת, מריעים המעסיקים את תנאי העסקתה שלה העובדת, פוגעים במעמדה בארגון, או משנים את יחסם כלפיה ללא היכר. עם זאת חוק עבודת נשים מגן על נשים אלה כאשר הפגיעה נובעת מהריונן. סעיף 10 לחוק קובע כי מעביד אינו רשאי לפגוע בהכנסה או בהיקף המשרה של עובדת אשר פיטוריה מוגבלים מכוח סעיף 9 לחוק (לאחר חצי שנה). "פגיעה" כאמור יכולה להיות רק באישורה של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. הממונה לא תאשר את הרעת התנאים אלא אם יוכח שהיא אינה קשורה בהריונה של העובדת.

איסור פיטורים בהריון לפני חצי שנה - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

מלבד חוק עבודת נשים, נהנות נשים בהריון מהגנתו של חוק נוסף – חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. חוק זה קובע כי המעביד אינו רשאי להפלות בין דורשי העבודה והעובדים מחמת גיל, מוצא, מגדר, דת, היותם הורים, הריון, עדה וכו'. נשים אשר לא מועסקות במקום עבודתן במשך חצי שנה, רשאיות להגיש תביעה נגד פיטוריהם במסגרת חוק זה. חוק שוויון הזדמנויות אינו אוסר אמנם את פיטוריה של אישה בהריון, אך לא אחת הוא עילה לטענה כי הפיטורים נעשו שלא כדין.

מהו הפיצוי בגין פיטורים במהלך הריון


במקום בו עובדת פוטרה במהלך הריונה, וזאת אפילו במקרים בהם המעביד לא ידע כלל על ההריון, זכאית היא לפיצויים מטעמו. שימו לב, על פי החוק ניתן להטיל על המעסיק קנס בגובה של עד 67 אלף שקלים ועוד קנס מצטבר בשיעור 1,300 ₪ כנגד כל שבוע אותו מחסירה העובדת. כמו כן, הפסיקה הכירה בכך שנשים בהריון מתקשות למצוא עבודה כאשר בטן גדולה מפארת את קדמתן. אי לכך, זכאיות האחרונות גם לפיצויי בשל שכר העבודה אשר אבד להן. לא אחת, בית הדין לעבודה פוסק פיצויים בגובה שכר העבודה עד לאחר חופשת הלידה, כולל דמי לידה ועוגמת נפש. פעמים רבות מגיעים שיעורי הפיצויים בגין פיטורים אלו לסכומים גבוהים במיוחד (50,000 שקלים ויותר).
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.