פנו אלינו ללא התחייבות
שלח

 

רחוב החשמל 10, קומה 2, ת.ד 26 עפולה מיקוד 1810001
טלפון: 04-6526479 | פקס: 04-6592087

דוא"ל: OFFICE@DHLAW.CO.IL
 

אחריות המעביד בתאונות עבודה

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה אליה נקלע העובד תוך כדי עבודתו וכתוצאה ממנה. מדובר בהגדרה רחבה שכן גם מצבים שאינם בדרך כלל נחשבים לתאונות, כמו מחלות כרוניות למשל, יכולים להיחשב כתאונות עבודה במידה והן אכן נבעו כתוצאה מהעבודה עצמה. לדוגמא, גם כאבי גב כרוניים יכולים להיכנס לגדר המונח "תאונת עבודה". בהגדרת "תאונת עבודה" נכללות גם תאונות שקורות לעובד בדרך למקום העבודה ובדרך חזרה ממנו. למשל, נפילה במדרגות בניין המגורים בדרך לעבודה תיחשב לתאונת עבודה. עובד אשר נפגע בתאונת עבודה לפי ההגדרה לעיל, יכול להגיש תביעה לביטוח הלאומי ובהתאם לקבוע בחוק, לקבל דמי פגיעה או גמלה עקב התאונה. בתאונות עבודה מסוימים, העובד יכול לתבוע, בנוסף לתביעת הביטוח הלאומי, את המעביד.


מתי יכול עובד לתבוע את המעביד בעקבות תאונת עבודה?

על מנת שתקום אחריות למעביד בתאונת עבודה, נדרשת עילה משפטית מוכרת. העילה הנפוצה ביותר לעניין זה הינה עילה הנזיקית - עוולת הרשלנות. עוולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודות מרכזיים - חובת זהירות, הפרתה, ונזק. בין עובד למעביד, מתוקף יחסי העבודה, קיימת חובת זהירות מושגית. אי לכך, העובד נדרש להוכיח את קיומה של חובת הזהירות הקונקרטית בעת התרחשות האירוע. במקרים אלה, סטייה מסטנדרט המצופה מהמעביד הסביר בנסיבות המקרה עלולה לעלות כדי רשלנות ולהטיל על האחרון חבות בנזיקין כלפי עובד אשר נפגע עקב רשלנות זו. כל תאונת עבודה אשר אינה נובעת מהתנהגות רשלנית של המעביד לא תזכה את העובד בעילת תביעה מולו.
 
מהי חובת המעביד באשר לבטיחות בעבודה?


• מעביד חייב לנקוט בצעדים סבירים כדי למנוע תאונות וסכנות במקום העבודה.
• על מעביד לבחור ולקבוע שיטת עבודה בטוחה.
• על המעביד לדאוג לפיקוח יעיל של תנאי הבטיחות בעבודה. לדוגמא, עליו לדאוג לתדריכי בטיחות, לפקח על קיומן של הוראות הבטיחות וכדומה.
• מעביד חייב להזהיר את עובדיו לגבי הסכנות הנובעות מאופי העבודה ולהדריכם כיצד להימנע מאותן סכנות.
• על המעביד לספק תנאי עבודה אופטימאליים, ציוד וכלי עבודה בטוחים לשימוש.


כמובן שדרישות אלה משתנות לפי מקום העבודה, שכן אמצעי הזהירות הסבירים שידרשו במשרד לא ייחשבו כאמצעים סבירים כאשר מדובר במפעל העוסק בחומרים כימיים. העובד יכול לתבוע את המעביד בשל כל נזק אשר יוכיח כי נגרם לו כתוצאה מתאונת העבודה, כגון הוצאות רפואיות, בכלל זה הוצאות סיעוד, כאב, סבל, אובדן יכולת השתכרות וכדומה.


האם ניתן להפחית בפיצויים לעובד עקב "אשם תורם"?

"אשם תורם" היא טענה לפיה יש להפחית בפיצויים לנפגע במידה והוא עצמו התרשל ותרם באופן חלקי לקרות התאונה. הנטל להוכחת האשם התורם יהיה מוטל על המעביד הנתבע. בית המשפט קבע מבחנים לבחינת קיום אשם תורם מצד התובע, אולם כאשר מדובר בעובד, הפסיקה קבעה כי יש לייחס אשם תורם לעובד אך ורק במקרים בהם תרומת העובד לתאונה היא ברורה ומובהקת.

לסיכום, עובד אשר נפגע בתאונת עבודה יכול לתבוע גם את הביטוח הלאומי וגם את מעבידו במידה וקיימת עילה משפטית נגדו. בדרך כלל מעביד רוכש ביטוח חבות בתאונות עבודה, כך שהתביעה בפועל תתנהל מול חברת הביטוח של המעביד. מצב זה מפחית את חשש העובד לתבוע את מעסיקו ולהעכיר בכך את יחסיו עמו. חשוב לציין כי במידה והעובד הנפגע קיבל תגמולים מביטוח לאומי עקב תאונת העבודה, תגמולים אלה ינוכו מהסכום בו יזכה בתביעת הנזיקין מול המעביד. הגשת תביעה נזיקית בשל רשלנות הינה הליך משפטי מורכב, לכן חשוב ומומלץ להתייעץ ולהיעזר בעורך/ת דין לצורך תביעה מסוג זה.
 

אתר משרד עורכי-דין דרור חייק הוקם במטרה לסייע לך בתחומי דיני העבודה ונזקי הגוף; המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. אין במידע המוצג באתר זה כל המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. כל המסתמך על המידע באתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד. מכיוון שכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ משפטי אישי ומפורט בטרם נקיטת הליכים או קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.